Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
 1. taranta babu ya mektuplar - gündelik anlamları...

  Online Gündelik - Türkçe Sözlük

  taranta babu ya mektuplar

  1) once bir taranta babu

  2) taranta - babu'ya mektuplar

  bu kitap henri barbusse'ün
  hatırasına...


  kendi ülkesinde kendi dilini istediği
  gibi kullanamadığı için, asya ve afrika
  dillerine merak saran bir ıtalyan arka-
  daştan, geçenlerde bir paketle bir mektup
  aldım.
  arkadaşın adını yazmak istemiyo-
  rum. başı belaya girer. fakat mektubunu
  olduğu gibi aşağıya geçiriyorum.  roma, 5 ağustos 1935


  kardeş,

  sen roma'yı kartpostallardan, tarih ve coğrafya kitaplarına basılan fotoğraflardan tanırsın. taşları sezar'ların ve lejyon'ların kabartmalarıyla oymalı üç gözlü kapılar; kıyılarının yarısını fareler yemiş kocaman bir eleğe benziyen koliseum; batrus resul kilisesi meydanı ve güvercinler; palazzo venezia sarayı, balkonu ve bu balkonda ağzı bir karış açık, sağ eli kalçasında, sol eli havada, öylece donakalmış mussolini.

  fakat bu kartpostallar roma'sına benzemiyen bir roma daha vardır. onun ne fotoğraflarını çekerler, ne kartpostallarını satarlar. bu ikinci roma'nın adı: cartieri popolari - halk mahallelerı'dir... burada evler, amerika'ya göç edemiyen bir ıtalyan işsizinin umutsuzluğuna benzer. buranın karanlığı terlidir, yapışkandır ve kokusu ağırdır. bu mahalleler, boyalı kartpostalların parlaklıklarında bile ışık bulamadıkları için ne coğrafya kitaplarına girerler, ne de güzel, tarihî manzaralar meraklısı yolcuların koleksiyonlarına...

  kızını, ıtalya'nın en zengin, en rahat delikanlısı kont ciano ile evlendiren ve kendisi prens torlonya'nın armağanı villa torlonya'da oturan büyük idealist sinyor mussolini, ıtalyan ansiklopedisi'nin «f» harfinde faşizmin ne demek olduğunu anlatırken der ki:

  «faşist, rahat hayata hor bakar... yeryüzünde saadetin mümkün olacağına inanmaz.»

  faşizmin bu «rahat hayata hor bakmak ve yeryüzünde saadete kavuşmamak» nazariyesi, büyük bir ciddiyet ve samimiyetle «cartieri popolari - halk mahallelerinde» gerçeklendirilmiştir.

  banka komerçiale'de direktörlük ve ıtalyan finansına sezar'lık eden lehli töplitz'in en yakın dostu ıl duçe benito mussolini, yine «f» harfinde faşizmin tarifini yaparken şöyle der:

  «faşizm için her şey devletin içindedir. devletin dışında manevî veya insanî hiçbir şey yoktur, her şey değersizdir.»


  bu derin, bu erişilmez faşist görüşünün nasıl gerçekleştiğini anlamak için, bertolino splandit otel'in ıtalyan güneşlerinden daha ışıklı salonlarında toplananlara yükselmek değil, «cartieri popolari - halk mahallelerinde» oturanlara inmek gerektir. bu mahallelerin oturucuları, gerçekten de büyük bir enerjiyle, devletin hapishaneleri, vergi daireleri ve polis karakolları içine alınmışlar, onlara devletin dışında her şeyin değersiz olduğu, gerçekten de anlatılmıştır...

  yine ıtalyan ansiklopedisi'ndeki «f» harfine faşizmin tarifini yaparak ün veren ve böylelikle büyük ansiklopedilerin nasıl birer bitaraf bilgi eserleri olduklarını ispat eden ıtalyan kurtarıcısına göre:

  «faşizmin anladığı hayat ciddî, ulvî ve dinîdir..»

  bu, gerçekten de böyledir. gerçekten de, yalnız roma'nın cartieri popolari'sinden değil, bütün ıtalya şehir ve köylerinin halk mahallelerinden, karınları kaburgalarına yapışmış on binlerce aç orospu yetişmekte ve bunlar böylelikle faşizmin anladığı ciddî, ulvî ve dinî hayata kavuşturulmaktadırlar.

  fakat, sana şunu söylemeliyim ki, cartieri popolari oturucularının birçoğu, ne yazık ki, ansiklopedi'de yapılan bu tarifleri anlamamakta ve çok daha az ciddî, ulvî ve dinî de olsa, kendilerine göre faşizmi şöyle incelemektedirler:

  «bazı muayyen şartlar altında burjuva emperyalist, irtica saldırışının ilerlemesi faşizm biçimini alır. faşizm, finans kapitalinin en mürteci, en şovenist ve en emperyalist unsurlarının açık, terörist diktaturasıdır. faşizmi doğuran muayyen, tarihî şartların başlıcaları şunlardır:

  «kapitalist münasebetlerinin kararsızlığı, deklase olmuş sosyal unsurların çokluğu, şehir ve köy küçük burjuvazisinin ve geniş bir münevverlik yığınının yoksulluğa düşmesi, proletaryanın uyandırdığı dehşetli korku.»

  ışte ben, bundan iki hafta önce, faşizmin böyle bir kuru, böyle bir şiirden uzak tarifini yapan roma'nın halk mahallelerinden garbatella'da üç katlı bir evin kapısını çaldım.

  burası, fakir talebelere, faşizmin ulviyetini anlamamış bilginlere ve artistlere, bekâr işçilere teker teker oda kiralıyan evlerden biriydi.

  kapıcı kadına, kiralık bir oda istediğimi söyledim. beni ikinci kata çıkardı. gösterdiği odayı beğendim.

  kiralık odalar, kiralık elbiselere benzerler. her ikisinde de aklıma ilk gelen şey: «bunu benden önce kim giydi? burada benden önce kim oturdu?» olur.

  karyolanın kıyısına iliştim:

  — benden önceki kiracınız kimdi? diye sordum kapıcı kadına.

  kadın, kaba etine iğne batırılmış gibi silkindi birdenbire. sonra kuşkulu gözlerle yüzüme baktı. ve daha sonra:

  — size haber vermediler galiba, dedi. ıki gün önce onu tevkif edip götürdüler.

  kadının bu cevabından hiçbir şey anlamadım. fakat kısa bir karşılıklı şaşalamanın sonunda iş anlaşıldı. beni, roma emniyet memurlarından biri sanmıştı. ıki gün önce, yine emniyet memurlarınca tevkif edilip götürülen adam ise habeşli bir delikanlıydı.

  kapıcı kadının anlattığına göre, bu delikanlı habeşistan'ın galla boyundan putperest bir zenciymiş. bir yıl önce bu odayı kiralamış. ıtalya'ya resim öğrenmek için geldiğini söylermiş.

  bütün bunları öğrendikten sonra benim artık odayı kiralamaktan vazgeçeceğimi sanan kapıcı kadın basbayağı üzüldü. zencinin arkasından odayı iyice silip süpürdüğünü uzun uzadıya anlattı. hattâ karyolanın demirlerini bile lizollamış.

  odayı tutmaktan vazgeçmediğimi söyledim. ve akşamüstü tekrar bavulum ve kitaplarımla döndüğüm vakit, baskına uğrayıp içinden bir adam götürülmüş bir odada yaşamaktan korkmadığım için, kapıcı kadının gözünde yarı kahraman kesildiğimi anladım.

  odanın ortasında ilk yalnız kaldığım an, ilk yaptığım şey orta yerde kımıldanmadan öylece durmak oldu. sonra adeta koşarak, gittim kendimi karyolanın üstüne bıraktım.

  düşünüyorum:

  şimdi benim sırtüstü yattığım karyolada o gallalı delikanlı bir yıl yatmış. gözüm tavan tahtasında bir budağa ilişti. onun gözleri de bu budağa ilişmiş. yastığın üstünde, benim saçsız, yarı dazlak kafamın yanında onun kara kıvırcık saçlı başını görüyordum. yukardan aşağı lizollandığını öğrendiğim karyolanın demirlerinde, onun koyu pembe, yumuşak avuç içlerinin yeri duruyor... kalktım oturdum. ve anladım ki odada yalnız değilim.

  belki dün gece kurşuna dizilen, belki bu gece kurşuna dizilecek olan bir adamın bir yıl soluk aldığı, kımıldandığı, düşündüğü, şarkı söylediği bir odada insan kendisini yalnız hissedemiyor.

  onun buradan çıkarılıp ölüme götürülmesi, onu bu dört duvar içinde, bu duvarlar yıkılana kadar yaşatacak.

  onu sevdim birdenbire. ona sınırsız bir saygı duydum. yıllarca beraber düşünmüş, yan yana dövüşmüş, bir ağızdan şarkı söylemiş gibiydim onunla.

  odanın ortasında bir masa vardı. onun oturduğu iskemleyi çektim, onun abanoz dirseklerini dayadığı masaya dirseklerimi dayadım.

  habeşistan bir yarı müstemleke. o, bu yarı müstemlekenin müstemlekesi galla'dan bir zenci. ben, kara gömlek giymiş bir emperyalizmin ak derili yerli kölesi.

  anamın yüzünü görmedim. beni doğururken ölmüş. bu zenci delikanlının yüzünü bilmiyorum. o bu kapıdan ölüme götürülmüş. ben bu kapıdan içeri girdim. birdenbire anladım ki o, bana anam kadar yakındır.

  yakınlık duygusu öyle bir nesne ki, insan kendine yakın bulduğu insandan kalmış elle tutulur, gözle görülür bir hatırayı elle tutmak, gözle görmek istiyor.

  şimdi bu kadar yakınımda, böyle yanı başımda görünmez ellerinin havada görünmez yapraklar gibi kımıldandığını duyduğum adamdan, gözle görülür, elle tutulur bir şeyler kalmış olacaktır diye düşündüm. karyolanın başucunda bir küçük komodin vardı. kalktım, alt kapağını açtım: boş. üst gözünü açtım, çekmecenin içi eski gazete kâatlarıyla döşeli. en açıkgöz baskınlarda, araştırmalarda bile, en umulmadık yerlerde, en çok ele geçirilmek istenen bir şey kalır.

  çekmeceye döşenmiş gazeteleri kaldırdım. en açıkgöz baskınlarda, en umulmadık yerde unutulan şeyi buldum. bu, habeş diliyle yazılmış bir karalamalar tomarıydı. gallalı zenci delikanlının karısına yazdığı, fakat gönderdiğini sanmadığım, mektupların karalamaları.

  önümde, gallalı zencinin, taranta - babu adındaki karısına yazdığı mektupları, dirseğim onun abanoz dirseklerinin dayandığı masaya dayalı, okuyorum. mektuplardan bazıları eksik. ara yerden kâatlar kaybolmuş.

  son mektubu bitirdiğim vakit dışarda gün ağarıyordu. tepemde sallanan elektrik ampulünün yaldızlı ışığı, kanı çekilmiş gibi boyasını kaybetti. lambayı söndürdüm. üç gün üç gece durup dinlenmeksizin yol yürümüş gibi yorgundum. yatağa, onun yatağı üstüne attım kendimi. ellerimde onun taranta - babu'ya yazıp göndermediği mektupların karalamaları, dazlak kafam onun kıvırcık kara saçlı başının yanında, uyudum.

  mektubum bitiyor. sana gönderdiğim pakette taranta - babu'ya yazılan mektup karalamalarının kendileriyle, benim yaptığım çevirmeler var. bunları burada basmak, yaymak mümkün değil. sen orada neşredersin. bunların matbaa harfleriyle basılmış, biçime sokulmuş, kitaplaştırılmış örneklerinden bir tanesini olsun, ne o, ne taranta - babu görecek, ne de ben göreceğim. o, kurşuna dizildi. taranta - babu'nun olduğu yere, gökte kanlı bir haç gibi uçan ölüm kuşları gidebilir, fakat posta uğramaz. bana gelince, ben yeryüzünün dört bucağına, akla gelen bütün yollarla bağlanmış bir ülkede yaşıyorum. fakat hiçbir ıtalyan posta vapuru, bir tek ıtalyan posta tayyaresi ve hiçbir avrupa tireni taranta - babu'ya yazılan mektupları bir daha ıtalya'ya sokamazlar.  kendi ülkesinde kendi dilini istediği gibi kullanamadığı için, asya ve afrika dillerine merak saran ıtalyalı arkadaştan aldığım mektup bu kadardır. paketten, taranta - babu'ya yazılan mektuplar çıktı. asılları bendedir. çevrimlerini, ıtalyan arkadaşın yaptığı bazı notlarla beraber oldukları gibi neşrediyorum.

  3) taranta - babu'ya
  bırıncı mektup


  babasının yirmi beşinci kızı
  benim üçüncü karım,
  gözlerim, dudaklarım
  taranta - babu.
  sana bu
  mektubu
  içine yüreğimden başka bir şey komadan
  yolluyorum
  roma'dan.
  bana darılma sakın
  şehirlerin şehrinden sana gönderecek
  kendi yüreğimden daha akla yakın
  bir hediye
  bulamadım
  diye.

  taranta - babu;
  onuncu gecemdir ki bu
  başımı gümüş yaldızlı kitaplara sokuyorum
  okuyorum
  doğuşunu
  roma'nın.
  önde sıska dişi bir kurt
  arkada tombul ve çıplak
  remüs'le romılüs
  dolaşıyorlar içinde odamın.

  ağlama taranta - babu..
  bu romılüs
  ual - ual çarşısında
  güpegündüz
  senin o incir memeli kız kardeşini
  altına alan
  mavi boncuk tüccarı sinyor romılüs
  değil
  ilk romalı, kral romılüs...


  not:
  birinci mektubun burasında bir
  atlayış var. belki ara yerden bir
  kâat kaybolmuş. fakat aşağıdaki
  satırlarla ilk romalı kral romilüs'ü
  taranta - babu'ya anlatmak iste-
  diği belli :


  dalgalar
  birbirlerini devire devire,
  dalgalar
  döverdi korsika kıyılarını
  haykırdıkça açık denizlere
  antium yamaçlarından, o...
  ve yıldırımları tutup saçlarından, o,
  çalardı yere
  ne zaman
  göğe kaldırsa elini.
  sanki babası boksör karnera'ydı,
  anası başbakan mussolini.


  not:
  mektubun buradan aşağısı yine
  eksik. fakat anlaşılıyor ki, romi-
  lüs'ün tarifinden sonra taranta -
  babu'ya roma'nın kuruluş efsa-
  nesi anlatılıyor.


  remüs ve romılüs...
  ıkizleri silvia'nın...
  venüs'ünün torunları...
  bakılmadan
  gözlerinin
  yaşına,
  karanlık bir gece, bir dağ başına
  fırlatıp
  attılar onları..
  ne
  alınlarında defne,
  ne bacaklarında donları...
  ve daha o zaman
  habeşistan'a yeşil boya
  vurulmadığı için
  ve banka di roma
  daha kurulmadığı için,
  romılüs'le remüs
  bir sabah erken
  dağda düşünürlerken:
  — «şimdi biz
  ne haltederiz,
  diye, burada?»

  rastladılar yavrulu bir dişi kurda.
  yavruları vurdular.
  ana kurdun sütüyle
  karınlarını bir temiz doyurdular.
  sonra gidip
  roma'yı kurdular.
  kurdular ama
  iki adama
  dar geldi roma.
  ve bir akşam
  bilmeden geçti diye
  şehrin sınır taşını,
  çekince kopardı romılüs
  kardeşi remüs'ün başını...

  ışte böyle taranta - babu..
  gümüş yaldızlı kitaplarda yazılı bu:
  temelinde roma'nın
  dişi kurt sütüyle dolu kovalar
  ve bir avuç kardeş kanı var...

  4) taranta - babu'ya
  ıkıncı mektup


  boynunda mavi maymun dişinden
  üç dizi gerdanlık taşıyan,
  kırmızı tüylü bir kuş gibi göğün altında
  ve bir akarsu gibi yerin üstünde yaşıyan,
  sözleri sözlerimin
  gözleri gözlerimin bakır aynası,
  üçüncü kızımın
  ve beşinci oğlumun anası
  taranta - babu!..
  aylardır
  kalmadı çalmadığım kapı.
  sokak sokak
  yapı yapı
  adım adım
  roma'da
  roma'yı aradım!..
  burda artık
  büyük ustalar mermeri ipekli bir kumaş gibi
  kesmiyor;
  floransa'dan rüzgâr esmiyor!.
  ne dante aligeri'den şarkılar,
  ne beatriçi'nin nakışlı yüzü var,
  ne leonardo da vinçi'nin öpülesi eli!..
  mikel ancelo
  müzelerde prangalı bir kürek mahkûmudur.
  ve sapsarı boynundan
  bir katedral duvarına asmışlar rafael'i!.
  roma'nın büyük
  roma'nın geniş caddelerinde bugün;
  dayamış sırtını beton-arme bankalara,
  çifte başlı bir balta gibi duran
  yalnız bir kara
  yalnız bir kanlı gölge var:
  her adımında bir
  esir
  başı vuran,
  her adımında bir mezar
  açıp
  geçen
  sezar!..

  roma!
  kovadis roma?
  diye sorma!
  bizim oraların güneşi gibi aydın
  ve ortada bu!
  sus taranta - babu!
  sevgiyle
  saygıyla,
  gülerek
  haykırarak
  sus!..
  dinle bak:
  zincirlerini kırıyor
  roma'nın varoşlarında spartakus!..

  5) taranta - babu'ya
  üçüncü mektup


  papa xi'inci pi'yi gördüm taranta - babu;
  bizim kabilenin
  büyük sihirbazı neyse
  burada o da, bu..
  yalnız,
  bizim sihirbaz,
  üç başlı mavi şeytanı
  harar dağları ardına kovmak için
  para almaz.
  kurbanlık yaban eşekleriyle
  yılda iki yük fildişi yığını
  kapatır onun
  bütçe açığını.
  oysaki, sa sentete
  papa
  bütçesini yaban eşekleriyle kapa-
  -tamaz..
  adamcağızın
  kara cübbeleri altın işleme haçlı elçileri
  ve kısa donları ponponlu askerleri var.
  o, onların
  onlar onun
  eline bakıyorlar.

  papa xi'inci pi'yi gördüm taranta - babu!
  korporatif bir heyecanla dudaklarını satan
  ve yarım lirete yarım saat yatan
  cennet ıtalya'nın hür vatandaşlarından bir kadın,
  papa bağışlasın diye günahını etin
  yarısını verip yarım liretin
  satın almış da bir resmini hazretin
  başucunda asmıştı bir yere.
  baktım:
  ne azizlerden jorj'a benziyor
  ne sen piyer'e.
  onların altın gözlükleri yok
  taranmamış
  yağlı uzun sakalları vardı...
  bunun
  taranmamış yağlı uzun
  sakalı yok,
  fakat altın gözlükleri var.

  papa xi'inci pi'yi gördüm taranta - babu!
  xi'inci pi
  yumuşak tüylü kara koyunlar otlatan
  bir çoban
  gibi
  taçlı ve taçsız kralların otlağında
  ruhları otlatıyor.
  xi'inci pi
  ki
  bir ahırda babasız doğanın vekilidir,
  meryem'e yakın olmak için
  nefsi nefisine edip işkence
  her gece
  mermer sütunlu bir sarayda yatıyor.

  6) taranta - babu'ya
  dördüncü mektup


  ıtalya'nın
  nakışlarında güneşler oynaşan ipekli şalları,
  pompei yollarında kara katırlarının nalları,
  boyalı kutusunda verdi'nin yüreği atan
  laternası
  ve âlâ düdük makarnası
  kadar
  faşizmi de meşhuuurdur
  taranta - babu.
  ıtalya'da faşizm
  emilialı büyük toprak kontlarının asâlarından
  ve romalı bankerlerin demir kasalarından
  geçip
  ıl duçe'nin dazlak kafasında dank demiş
  bir nuuurdur
  taranta - babu..
  bu
  nur
  yarın
  inecektir üstüne
  habeş ovalarında mezarların.

  7) taranta - babu'ya
  beşıncı mektup


  görmek
  işitmek
  duymak
  düşünmek
  ve konuşmak
  koşmak alabildiğine
  başı dolu
  başı boş
  koş-
  -mak...
  hehehey taranta - babu
  hehehey
  yaşamak ne güzel şey
  anasını sattığımın
  yaşamak ne güzel şey..
  düşün beni
  kollarım, senin üç çocuk doğurmuş
  geniş kalçalarındayken...
  düşün sıcak...
  düşün kara bir taşa damlıyan
  çırılçıplak
  bir su sesini...
  ıstediğin yemişin
  rengini, etini, adını düşün...
  gözdeki tadını düşün
  kıpkırmızı güneşin
  yemyeşil otun
  ve koskocaman
  masmavi bir çiçek gibi açan
  ay ışığının...
  düşün taranta - babu!
  ınsanoğlunun yüreği
  kafası
  kolu
  yedi kat yerin altından
  çekip çıkarıp
  öyle ateş gözlü çelik allahlar yaratmış ki
  kara toprağı bir yumrukta yere serebilir,
  yılda bir veren nar
  bin verebilir.
  ve dünya öyle büyük,
  öyle güzel
  öyle sonsuz ki deniz kıyıları
  her gece hepimiz
  yan yana uzanıp yaldızlı kumlara
  yıldızlı suların
  türküsünü dinleyebiliriz...

  yaşamak ne güzel şey
  taranta - babu
  yaşamak ne güzel şey...
  anlıyarak bir usta kitap gibi
  bir sevda şarkısı gibi duyup
  bir çocuk gibi şaşarak
  yaşamak...
  yaşamak:
  birer birer
  ve hep beraber
  ipekli bir kumaş dokur gibi...
  hep bir ağızdan
  sevinçli bir destan
  okur gibi
  yaşamak..


  . . . . . . . . . . .
  . . . . . . . . . . . . . . .

  yaşamak..
  ne acayip iştir ki
  bu ne mene gidiştir ki taranta - babu
  bugün bu
  «bu inanılmıyacak kadar güzel»
  bu anlatılamıyacak kadar sevinçli şey:
  böyle zor
  bu kadar
  dar
  böyle kanlı
  bu denlü kepaze...

  8) taranta - babu'ya
  altinci mektup


  buranın yazıcıları üçe bölünmüş taranta - babu.
  bir çeşitleri var: yalnız iç gömleğine değil, ipekli bir mendile benziyen yüreğinin kenarına da altı dişli taç işleten danunçio gibi; zıpır marinetti ve dinamitçi nobel'in mükâfatıyla ıl duçe'nin yumruğundan gayrı her şeyden kuşkulanan pirandello gibi.
  bunlar, faşist edebiyatının dâhileri soyundan taranta - babu.
  bunlar, allahlar gibi konuşur, anlaşılmıyacak kadar karanlıklarla dolu, ulaşılamıyacak kadar yüksek ve dibi bulunamıyacak kadar derin yazarlar. fakat yine bunların senin gibi karınları ağrır. benim gibi karınları acıkır. yaşayışları, ya milanolu bir yünlü kumaşlar fabrikatörününki gibidir, ya geniş topraklarında traktör işleten eski bir prens hanedanının reisi gibi.
  bunlar, faşist edebiyatının dâhileri soyundandırlar taranta - babu.
  ve bunlar, bizim oralardaki altın külçelerinin kara toprağın altından güneş parçalar gibi çıkartılıp banka komerçiale'nin çelik depolarına getirilmesi için; harbin yaratıcı dinamik bir kuvvet; sapsarı bir çölde boynunun damarı kesilerek ölmenin, ıtalya'nın akdeniz suyu gibi masmavi göğünün altında ebediyen yaşamak demek olduğunu edebiyatlaştırmışlardır.
  ben, üç nehirle ayrılmış üç toprak parçası gibi üçe bölünen ıtalyan yazıcılarının bu dâhiler soyuyla yalnız kitaplarının satırlarında konuştum ve yüzlerini, yalnız gazetelere basılan rötuşlu fotoğraflarından tanırım.
  ıtalyan yazıcılar dünyasının ikinci çeşidine gelince, bunlardan bir iki örnekle karşılıklı oturup konuşmuşumdur. ve benim afrika gecesinin ılıklığını taşıyan ellerim, onların, pırıltısı yaldızlı meryem ana tasvirleri önüne dikilen ince mumlar gibi sarı ve soğuk parmaklarına dokundu. hele içlerinde bir tanesi vardı ki, taranta - babu, gözleri, bir yaz günü güneşin ışığına ve sıcaklığına dayanamayıp kudurduktan sonra, sıra dağlardaki küçük mağaranın ıslak karanlığında ölen köpeğin, gözlerine benzerdi.
  bu, bir şairdi, bir romancıydı, bir mütefekkirdi taranta - babu. fakat her şeyden önce, zavallı bir kokainomandı. onunla arkadaşlarına yarı lokanta ve yarı meyhanemsi bir yerde rastlıyordum. bağıra çağıra konuşurlardı. kavga ederlerdi. hattâ bir gece, «ısa mı daha mistiktir? konfüçyus mu daha mistik?» diye aralarında çıkan bir yüksek, bir derin, bir ilmî münakaşada, bir genç, benimkinin kafasında bir şarap şişesi kırdıydı.
  faşist miydi? tam değil. demokrat mıydı? tam değil. tam değil. kafası da, kokainle harap olmuş uzviyeti gibi yarımdı. onda tam olan bir şey vardı taranta - babu, şaşkın zavallı ve kökü kurumuş bir ağaç gibi, mütereddî bir insan soyunun örneği olması. faşizme düşman geçinmiş. sonra günün birinde el altından mahalle faşyosuna istida vermek istediği duyuldu.
  bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. fakat kendini dünyanın mihveri sanan bir deli her şey yapabilir. ve o böyle bir deliydi.
  ıtalyan faşizminin bu ikinci çeşit yazıcılarının ne yazdıklarını sana anlatabilmek için, onun bir şiirini buraya geçiriyorum.
  bu şiir, o yarı lokanta yarı meyhanemsi yerdeki toplantılardan birinde okundu. o gece hepsi ordaydılar. yaşlı bir romancının şerefine bir ziyafet veriliyordu. benimki birdenbire ayağa kalktı. sarhoştu. ağzının açılıp kapanışlarını bile kullanamıyordu. ortaya doğru bir iki adım attı:
  — size, dedi, son kitabımdan, aklıma şöyle geliveren bir yazımı okuyacağım.
  ve elleriyle havada geniş çizgiler çizerek şu şiiri okumağa başladı:

  kör olmak..

  kör olmak ne iyi şeydir,
  ne güzeldir sevmek karanlığı.
  ne yalın bir kılıç gibi bir ışık
  ne renklerin ağırlığı
  ve ne şekillerin kalabalığı..
  ne güzeldir sevmek karanlığı..

  kör olmak ne iyi şeydir.
  kapalı gözleriniz
  çevrili içinize,
  kıyısında oturup bakarsınız
  içinizde dalgalanan denize.
  kapalı gözleriniz çevrili içinize..

  kör olmak ne iyi şeydir.
  körlerdir ki yalnız
  kendi yürekleriyle baş başa kalırlar.
  ne kimseye kendi gözlerinden verirler
  ne kimsenin gözlerinden alırlar.
  körlerdir ki yalnız
  kendi yürekleriyle baş başa kalırlar.

  ne güzeldir sevmek karanlığı.
  karanlık allah gibidir ve tek başınadır.
  karanlık ölüm gibidir
  rengi yok
  ahengi yok
  dengi yoktur karanlığın.

  dağıtın yanınızdan sopalarınızla
  karanlığın peygamberleri, körler,
  kalabalığı..
  kör olmak ne iyi şeydir
  ve ne güzeldir sevmek karanlığı..

  şiir bitti. alkışladılar. o, saatlerce çalışıp beyaz bir duvarı renkli resimlerle doldurmuş bir nakkaş yorgunluğuyla, sallanarak yerine döndü. tam benim yanımdaki masada, şerefine ziyafet verilen yaşlı romancıyla modellerini baştan çıkarmaktan resim yapmağa vakit bulamıyan bir ressam oturuyordu. ressam, şiir biter bitmez, romancının kulağına eğildi, alaycı bir sesle:
  — nasıl buldunuz? dedi. onun, bu şiiri bir fransız şairinden aşırdığını söylüyorlar.
  romancı birdenbire cevap vermedi, düşündü. sonra:
  — bu şiiri okuyan delikanlı sizin en yakın dostunuzmuş, diye duydum, dedi.
  ressam güldü:
  — dostluk, diye cevap verdi, kabzasına birbirine düşman iki elin yapıştığı bir bıçağa benzer.
  ne yalan söyliyeyim, taranta - babu, ben, bu dostluk tarifini anlamadım. bu, yalnız faşist ıtalya'da mı böyledir, yoksa bütün avrupa...


  not:
  altıncı mektuptan elime geçen
  karalamalar burada bitiyor.
  mektubun yarım kaldığı belli.
  habeş delikanlının, üçüncü
  çeşit ıtalyan yazıcılarını nasıl
  tarif ettiğini anlamak için
  ıtalyancayı baştan başa unutup
  yeniden öğrenmeğe razıydım.

  9) taranta - babu'ya
  yedıncı mektup


  bilirim
  beş altıyı geçmez
  senin kafanın raflarında dizili
  kapalı şişeler gibi sorgular...
  sen ki kapkara cahilsin
  herhangi bir
  hukuku düvel profesörü kadar..
  buna rağmen
  sana sorsam
  desem ki ben:
  — «keçilerimizin
  kıvırcık uzun
  tüyleri dökülüp,
  iki başlı memelerinden
  iki kol ışık gibi akan
  sütleri kesilirse;
  ve portakallarımız,
  sönen birer güneş yavrusu gibi dallarında kuruyup,
  kemik ayaklarıyla kıtlık,
  yerli bir kral gibi geçerse toprağımızdan,
  sen ne yaparsın?»
  bana dersin ki sen:
  — «ılk ışıklarla ağarmağa başlıyan
  yıldızlı bir gece gibi
  damla damla kaybederim boyamı,
  damla damla solarım...»
  bana dersin ki sen:
  — «bir afrika kadınına bu sorulur mu hiç?
  kıtlık ölümdür bizim için
  bolluk sevinç...»

  fakat ne hikmettir ki taranta - babu
  büsbütün tersine burda bu!.
  bir öyle şaşılası
  dünya ki burası,
  bollukla ölüyor,
  kıtlıkla yaşıyor.
  varoşlarda hasta, aç kurtlar gibi
  insanlar dolaşıyor
  ambarlar kilitli
  ambarlar buğdayla dolu..
  tezgâhlar
  ipekli kumaşla dokuyabilir
  topraktan güneşe kadar giden yolu.
  ınsanlar yalnayak
  insanlar çıplak...
  bir öyle şaşılası
  dünya ki burası,
  balıklar kahve içerken
  çocuklar süt bulamıyor.
  ınsanları sözle besliyorlar,
  domuzları patatesle...

  10) taranta - babu'ya
  sekızıncı mektup


  mussolini çok konuşuyor taranta - babu!
  tek başına
  yapayalnız
  karanlıklara
  bırakılmış bir çocuk gibi
  bağıra bağıra
  kendi sesiyle uyanarak,
  korkuyla tutuşup
  korkuyla yanarak
  durup dinlenmeden konuşuyor.
  mussolini çok konuşuyor taranta - babu
  çok korktuğu için
  çok konuşuyor!.

  11) taranta - babu'ya
  dokuzuncu mektup


  not:
  bu dokuzuncu mektubun başında
  bir radyo makinasının fotoğrafı
  vardı.


  bugün aklıma
  yazısız ve çizgisiz
  bir resim geldi, taranta - babu!
  ve benim, birdenbire
  yüzünü değil,
  gözünü değil,
  senin sesini göresim geldi, taranta - babu;
  «mavi nil» gibi serin,
  yaralı bir kaplan gözü gibi derin
  sesini senin!


  not:
  bu dokuzuncu mektubun burasına
  bir gazeteden kesilmiş şöyle bir
  haber iliştirilmişti:


  markonı, ıl duçe'nın
  sadik neferı...
  markoni, gazetecilere. «ben şefim mussolini'nin
  emrine amadeyim,» demiştir. markoni, ilk tecrübeleri
  muvaffakiyetle neticelenen, habeşistan'da
  tatbik edilecek olan bir ölüm ışığı
  bulmuştur. bu ışık....


  havalara sesleri
  başı boş
  mavi kanatlı kuşlar gibi salan
  ve havalardan en güzel şarkıları
  olgun yemişler gibi toplıyan elleri, onun,
  yaparak
  kulluğunu kara gömlekli benito'nun,
  boyanacak dirseklerine kadar
  kardeşlerimin kanıyla.
  ve habeş ovalarında öldürecek
  büyük bilgin markoni'yi,
  banka komerçiale'de aksiyoner
  mülti milyoner
  kont markoni.

  12) taranta - babu'ya
  onuncu mektup


  not:
  bu onuncu mektubun başına,
  yine gazetelerden kesilmiş
  şöyle bir telgraf haberi iliş-
  tirilmişti.

  ......ıtalyan kuvvetlerinin habeşistan'da
  harekete geçmeleri için yağmur mevsiminin
  bitmesi ve baharın gelmesi bekleniyor...


  ne tuhaf şey taranta - babu;
  bizi kendi topraklarımızda öldürmek için
  kendi topraklarımızın
  baharını bekliyorlar.
  ne tuhaf şey taranta - babu;
  belki bu yıl afrika'da
  yağmurların dinişi,
  renklerin, kokuların
  gökten yere bir şarkı gibi inişi
  ve güneşin altında ıslak toprağımızın
  derisi tunç yaldızlı gallalı bir kadın gibi gerinişi,
  bize senin
  memelerin
  gibi tatlı yemişlerle beraber
  ölümü getirecek.
  ne tuhaf şey taranta - babu!
  kapımızdan içeri ölüm
  kolonyal şapkasına
  bir bahar çiçeği takıp girecek...

  13) taranta - babu'ya
  on bırıncı mektup


  bu gece
  ıl duçe
  binerek bir kır ata
  aedromda söyledi söylev
  500 pilota..
  söylevi bitti.
  onlar yarın
  afrika'ya gidecekler;
  o bu gece
  sarayında salçalı makarna yemeğe gitti..

  14) taranta - babu'ya
  on ıkıncı mektup


  geliyorlar taranta - babu,
  seni öldürmeğe geliyorlar.
  karnını deşip
  barsaklarının
  kumun üstünde aç yılanlar gibi kıvrandıklarını
  görmeğe geliyorlar.
  seni öldürmeğe geliyorlar taranta - babu,
  seni
  ve keçilerini.
  oysaki, ne onlar seni tanır
  ne onları sen..
  ve ne keçilerin atlamıştır
  onların çitlerinden.

  geliyorlar taranta - babu.
  kimi napoli'den
  tirol'den kimi.
  kimi doyulmamış bir bakıştan
  yumuşak
  ve sıcak
  bir elden kimi...
  onları ordu ordu
  tabur tabur
  bölük bölük
  fakat teker teker
  düğüne götürür gibi
  üç denizden aşırıp
  ölüme getirdi gemiler..

  geliyorlar taranta - babu,
  geliyorlar içinden bir yangın alevinin.
  ve bayraklarını dikip
  samandan damına
  senin toprak evinin,
  gelenler
  geri dönseler bile eğer,
  kanlı kesik sağ kolunu somali'de bırakan
  torinolu tornacı artık
  çelik çubukları ipek gibi öremeyecek...
  ve kör gözleriyle bir daha
  sicilyalı balıkçı
  denizlerin ışığını göremeyecek.

  geliyorlar taranta - babu.
  bu ölmeğe ve öldürmeğe gönderilenler
  kanlı sargılarına birer birer
  teneke haçlar takıp döndükleri gün,
  büyük ve âdil roma'da
  hisse senetleriyle aksiyonlar yükselecek,
  ve gidenlerin ardından
  yeni efendilerimiz
  ölülerimizi soymağa gelecek..

  15) taranta - babu'ya
  son mektup


  taranta - babu'm!
  bu belki sana son mektubumdur. belki birbirimizi bir daha görmiyeceğiz. belki ilkönce beni kurşuna dizen namlular, sonra gelip senin memelerinde kırmızı delikler açacak.
  sana bu son mektubumda ıtalya gazetelerinden kestiğim bir iki yazıyla, bir avrupa gazetesinden çıkardığım iki istatistiği yolluyorum. birbiri ardına dizilmiş sözlerle, alt alta konmuş sayıların kavgasını göstermek istedim sana.
  sayılar mektubumun sonundadır, sözlerden başlıyorum işte:


  danunçio'nun şövalye claudio
  pozzi'ye yazdığı mektuptan:
  mio caro amico,
  o ender incelikleri aldım. dehşetli bir nevraljiden muztaribim, fakat seni pak yortusundan önce göreceğimi sanıyorum.. her vakitki gibi, gayet hafif mendilleri tercih etmekteyim, sen beni baştan çıkarıyorsun. sana pembe trikoları geri gönderiyorum, bu tiksindiğim bir pederast renktir. benim için her vakit kurşunî, fildişi beyazı, bellisiz mavi..


  muharebenin kosmik zarureti
  ..... 26 yıldan beri muharebenin décongestionante, sıhhî ve tahrik edici değerini ilan etmekteyiz. muharebe kosmik bir zarurettir ve insanın bedenini gençleştirir, ruhunu tasfiye eder.
  marinetti'nin beyannamesinden


  geçen muharebede kör olanlar
  geçen muharebede kör olanlar bile bugün işe yarıyabilirler. aeroplanlara karşı kurulacak olan bataryaların dinleyici postalarında körlerin karanlıklara gömülü gözleri, kulaklarının duygusuyla ışığa kavuşmuş olacaktır.
  corriere della sera'dan


  geri dönemeyiz
  artık dönemeyiz. afrika'daki 200.000 ıtalyan tüfeği kendiliğinden ateş edecektir.
  duçe'nin daily mail gazetesi muharririne
  verdiği mülâkattan


  kara gömleklilerin evamiri aşeresi
  muharebeye giden karagömleklilere şu yeni evamiri aşere büyük bir törenle tebliğ edilmiştir:
  1 — vatan sınırlarının ötesinde silâhlı karagömleklilerin ilerleyişi, beşerî adaletin yerine getirilmesi ve medeniyetin zaferi demektir.
  2 — kim ki, adaletin ve medeniyetin yolunda yürümek ister, hayatını fedaya hazır olmalıdır.
  3 — harbin tehlikesi içinde bu fedakârlık, düşmanın tam ezilişine imana bağlıdır.
  4 — muharebede değer ortaya çıkar, fakat bu kâfi değildir, bu değerin bekleyişin azabında da tezahür etmesi gerektir.
  5 — ınan, itaat et, dövüş.. ınan; çünkü bilirsin ki, duçe daima haklıdır; itaat et; çünkü bilirsin ki, her emir ondan gelir; dövüş; çünkü bilirsin ki, onun kumandası altındaki her kavga bir zaferdir.
  6 — hiçbir düşman sizi gafil avlıyamaz, çünkü karagömleklilerin karanlıkları gören gözleri vardır.
  7 — hiçbir düşman karagömleklilerin maddî sıkıntılarından istifadeye kalkışamaz, çünkü onların, maddeyi yenen demirden ruhları vardır.
  8 — kim ki, silâhlarına karşı kıskanç bir itina göstermez, kim ki, kurşunlarını kaybeder, kim ki, susuzluğun ilk işaretiyle matarasına sarılır, bir karagömlekli değil, hayata uyamıyan bir zavallıdır.
  9 — eğer bir kıt'a muharebe esnasında ana kuvvetlerle bağını kaybederse, emir beklememelidir, emir «ıleri, daima ileri»dir.
  10 — silâhların ilk patlayışında, karagömlekliler önlerinde duçe'nin koskocaman şeklini göreceklerdir. onu, düşmanın gerisinde gökyüzüne çizilmiş görecekler: bir kahramanlık rüyasında bir dev hayaleti gibi..
  il popola d'italia'dan
  ıtalya'da yövmiye
  bir ıngiliz işçisinin aldığı orta yövmiye 100 olarak ele alınırsa :

  amerika'da ......................................... 120
  kanada'da ......................................... 100
  ıngiltere'de ......................................... 100
  ırlanda'da ......................................... 80
  hollanda'da ......................................... 72
  lehistan'da .......................................... 50
  ıspanya'da .......................................... 30
  ıtalya'da ........................................... 29...  bu sayılar on yıllık faşizmin bilançosudur, taranta - babu. ondan sonraki yıllarda ne oldu? bunun karşılığını, bizim topraklarda ölecek olan ıtalyan delikanlıları verecek.

 2. Gündelik Sözlük

Sözlük