Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
 1. esrefoglu rumi - gündelik anlamları...

  Online Gündelik - Türkçe Sözlük

  esrefoglu rumi

  1) canımı uryan edüp saldım bu aşk deryasına
  nagehan aşkın sataştım dürr-i bi hemtasına

  can u baş u din ü dünya verdim aldım derd-i yar
  merhem ol derd oldu ancak yüreğim yarasına

  ılm ü akl ü zühd ü takva çün hicab oldu bana
  külli sevdadan geçüp düştüm anın sevdasına

  masivadan göz yumup gördüm anın didarını
  kendüzümden el yudum girdim fena sahrasına

  ol fenadan bir fenaya bir fenadan key fena
  key fenadan sonra eriştim anın bekasına

  bir bekadır ol beka hergiz fena irmez ana
  aklını ko gel eresin bu sırrın manasına

  akl ile aşka girilmez aşk aklı mahv eder
  akl aşkın ol sebebden gelemez yurasına

  akil ister cennet ü hur ü kusur gılman ola
  aşıkın hiç meyli yoktur cennet ü ni'masına

  aşık ol kim göresin dost yüzünü bunda bugün
  mağrur olma zahidin ol va'de-i ferdasına

  va'de-i ferdaya göymez aşık-ı şurideler
  göz karar derd ü şer erer zülfünün karasına

  eşrefoğlu rumi aşkdan hoş haber verdi yine
  müddeinin hiç kulak urmaz kuru da'vasına

  müddeinin her sözünde vardurur niçe garaz
  talib isen girme zinhar müddei arasına

  eşrefoğlu rumi

 2. Gündelik Sözlük

Sözlük