Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
 1. cingeneler - gündelik anlamları...

  Online Gündelik - Türkçe Sözlük

  cingeneler

  1) avrupa’da yakın zamana kadar, çingenelere ilişkin politikalar olumsuzdu. bugünkü zamanın politikların özelliği ise kararsızlıktır.

  çingeneler göçebe olarak bir toprak üzerine kök salmış yerleşik toplulukların karşısında yer almakta ve ilgili devletce örgütlenmeye ve kontrol edilmeye çalışılmaktadır. başkalarına benzememleri ve kötü şöhretleri hemen bir güvensizlik, korku ve yoksayma duygusu yaratmaktadır. yoksayma, önceleri yerel çerçevede kalırken zamanla devlet politikası haline geldi. en ağır cezalardan biri de, bedeni cezalarla (kamçılama, dağlama) tehdit ederek sürgün veya toplum dışına atma cezalarıdır. bu tip bir politika kendi içine kapanarak direnmekten başka bir çare bulamayan bir toplumun üstünde ürkütücü etkiler yaratmıştır. ancak bunlar devleti etkilemedi, çünkü komşu devletler de, topraklarında bulunan çingenelerdi sürmektedir. çingene ne yaparsa yapsın suç sayıldığından ”sabıkalılar” sürgüne gönderilse gerekti. bu sürgünler sonucu ucuz işgücü kaybeden devlet yeni yollara başvurur; ağır hapis cezası. sürgün ile yapılmak istenen coğrafi uzaklaştırma bu kez, dört duvar arasında kapama ve grubun parçalanmasıyla sosyal yokoluşa dönüşür: 17. – 18. yüzyıllarda sağlam erkeklerin kürek cezasına çarptırılması, nufüs artışını sağlamak için kolonilere ve 18. yüzyılda imalathanelere işçi temin eden hastanelere yollama, rumen prenslikler’inde kölelik gibi… yoksayma çok daha etkili şekillere de girebiliyor: kontrol mekanizmasının gelişmesiyle, göçebelerin fişlenmesi (fransa’da 1912 yılından 1970 yılına kadar) uyumsuz olarak kabul edilen kişinin günlük bütün hareket ve yerdeğişmelerinin kontrolüne olanak sağlayan ”çingene olduklarını belirten bir kimlik taşıma” zorunluluğu gibi… yoksayma, ayrıca grubun kültürünede zarar vermektedir. çingene giysilerinin ve dilinin yasaklanması,18. yüzyılda aydın despotluk döneminde ve daha yakın geçmişte 1926 yılından 1973 yılına kadar ısviçre’de pro juventute topluluğunun çabaları sonucu çingene çocuklarının ailelerinden koparılıp alınması olayları. nazi rejiminde toplum dışı ve soysuz oldukları için 800 bin çingenenin öldürülmesi, avrupada’ki neredeyse bütün çingene aileleirni derinden etkilemiş ve yaralamıştır.

  humanizmin izlerini taşıyan 20. yüzyılının ikinci yarısında gelişen düşünceler, teknokratik bir yöntemle birleşmesinin sonucu olarak, çingeneleri bir ”kapsam içine alma politikası” oluşmasına yol açtı. bu, sosyal problemlere nedem olan toplu dışı ”çingene’nin eritilmesi politikası”ydı: artık yasak yoktur, ama etrafı çevrilidir; artık yoksayma yoktur, ama toplum içinde erime vardır. kültürel sorunlara sosyal çözümler getirildi. bir kültürün ve dinamizmin varlığı görmezden gelinerek uyum projeleri ve sosyal yardımların genişletilmesiyle olanların yerine girişimde bulunmak, hak ve görev sayıldı.

  eritme politikası istenilen sonuçları vermedi. bu durum diğer etkenlerin (batı avrupa devletlerindeki göçlerden dolayı ortaya çıkan çoğulcu kültür, bölgesel isteklerin artması, avrupalı kurumların girişimleri) de etkilenmesiyle,1980’li yılların sonunda, yeni soru ve yeni cevaplara açık, politik projelerin koptuğu bir kararsızlık dönemi başlattı.

  referans: jean-pirre liegois

  2) adolf hitler'in 6 milyon yahudinin yanisra 5 milyon da etnik kokenden insani oldurttugu gruba giren, dunyada hicbir iddiasi olmayan vatansiz halk. hitler bunlardan yaklasik 1 milyonunu katletmisti.

  3) cingeneler zamani

  4) ispanyollarin buyuk bolumunu olusturan grup...

  5) sopar

 2. Gündelik Sözlük

Sözlük