Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
  1. baginti - gündelik anlamları...

    Online Gündelik - Türkçe Sözlük

    baginti

    1) bir kartezyen carpimin alt kumesidir..


    2) iki ya da daha fazla değişken arasında , birlikte ölçümsel büyüklük değiştirmek - biri artarken diğeri de artıyor veya azalıyor - biçiminde ortaya çıkan farklılaşma özelliği. bağıntıda ana amaç genellikle bağımlı değişken " olarak adlandırılan bir olayı, (y) bir ya da daha fazla " bağımsız değişkenin " ( x1, x2 ,....xk ) ölçümlerine göre kestirebilmektir ; y = f ( x1....xk ) bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında neden - sonuç birlikteliği bulunması zorunlu değildir. gerçekten de bazı değişkenler arasındaki bağıntılar ancak " dolaylı "olabilirler. değişkenler arasındaki bağıntı ne kadar güçlü ise , bağımlı değişken o kadar hatasız olarak kestirimlenebilir. bağıntı varlığının belirlenmesinin yanı sıra,değişkenlerin özelliğine göre bağıntı matematiksel olarak da modellenebilir. buna uygun olarak da değişkenler arasında doğrusal,eğrisel ,aynı yönde , ters yönde bağıntılardan söz edilebilir.

  2. Gündelik Sözlük

Sözlük