Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
  1. david hilbert - gündelik anlamları...

    Online Gündelik - Türkçe Sözlük

    david hilbert

    1) bir alman matematikçisi olan david hilbert, 1862 yilinda königsberg'de dogdu. 1895 ile 1929 yillari arasinda göttingen üniversitesi'nde profesörlük yapti. yirminci yüzyilin ilk otuz yilinda alman matematik okulunun önderiydi. 1885'teki tezinden 1893'e kadar neredeyse yalnizca cebirsel degismezlerle ilgilendi... 1897 yilinda cisim kavramini ve cebirsel sayilar cisminin kuramini kurdu. 1899'dan 1903'e kadar, türünü belirlemeden, yalnizca belitler sistemiyle ifade edilmis bagintilari (keyfi) dogrulayan matematiksel varliklardan (nokta, dogru, düzlem vb.) yola çikarak geometrinin temellerini kurmaya çalisti. bu arastima belit yönteminin dogmasiyla sonuçlandi. hilbert'in matematige soktugu noktalar, dogrular ve düzlemler diye adlandirdigi "üç nesne sistemi" bes grupta toplanmis 27 aksiyomla açiklanan bazi iliskiler ortaya koyar. ait olma, sira, essitlik veya denklik, paralellik ve süreklilik aksiyomu bunlardandir. bundan sonra, aksiyomlardan birinin veya öbürünün dogrulanmadigi geometriler kurdu. temel terimleri kendilerine aksiyomlarla yüklenen özelliklerden baska özellikleri bulunmayan mantiksal varliklar olarak ele aldi. klasik matematigi savunmak ve ondaki apaçikligi göstermek için brouwer ile giristigi tartismalar, matematige genis biçimli incelemelere yolaçti. hilbert, 1943 yilinda göttingen'de öldü..

  2. Gündelik Sözlük

Sözlük