Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
 1. hiz kanunlari - gündelik anlamları...

  Online Gündelik - Türkçe Sözlük

  hiz kanunlari

  1) - işık hızının altındaki hızlara ait alt hız kanunu
  - işık hızı kanunu
  - işık hızından ötede olan hızlara ait üst hız kanunu olmak üzere 3 hız
  kanunu vardır.

  hız kanunlarının belirleyici ve ayırıcı unsuru âlem farklılıkları ve maddenin iç yapısıdır.

  2) dünya üzerinde bilinen sadece alt hız kanunu vardır. einstein'in ortaya koyduğu bu hız kanunu kinetik enerji ile ilgili olup sadece zâhiri âlem içinde geçerlidir. bir kütleye, ona hız verecek olan enerji tatbik edildiğinde üst hız sınırı muhakkak ışık hızının altında olacaktır. bu kanun sadece madde adını verdiğimiz kesimin var olduğu ve sadece bir tek âlemin mevcut olduğu varsayımına dayalıdır. bir tek kütle vardır. kütle bu âlemin kütlesidir. ve bu âlemde (kendi âleminde) hareket halindedir. o halde bir kütle, kendi âleminde hareket halinde ise alt hız kanununa tabidir. bu kütle kendi âleminde pozitif (+) ağırlığa sahiptir. kütle elektronlardan oluşmuştur. elektronlar hâkim unsur olup asıl âleme (zâhiri âlem) aittir. karşıt elektronlar ise bağımlı unsur olup karşıt âleme aittir. bu durumda karşıt âleme ait olan karşıt elektronların negatif (-) ağırlığı, asıl âleme ait olan elektronların net pozitif ağırlığının yarısı kadardır. buna “yarım ağırlıklar kanunu” denir. ve her âlem için geçerlidir. her parçacık kendi âleminde gözlenebilmektedir. ona bağlı bağımlı unsur ise bağımlı âleme ait olup saniyenin milyarda bir zaman aralığında gözlenip derhal kaybolur, yâni kendi âlemine gider. o halde klasik hız kanunu bu alemin temel yapı taşı olan elektronlar için geçerlidir.

  bir madde parçacığına ait de broglie dalgasının hızının parçacığın hızı ile aynı olması şart değildir. bu iki hız arasındaki bağlılık kolayca çıkarılabilir. de broglie dalgasının dalga boyu 'd' ve frekansı 'n' ise bu dalganın 'w' hızı bildiğimiz w = d. n
  bağıntısı ile verilmiştir. ªimdi parçacığın 's' toplam enerjisi ile ortak dalganın 'n' frekansı arasındaki bağlılığın s = h. n denklemi ile verilmiş olduğunu biliyoruz.
  buna göre; n = s / h değeri hız formülünde yerine konursa w = s. d / h denklemi elde edilir.
  parçacığın 'p' momentumu dalga uzunluğuna p = h / d temel denklemi ile bağlıdır.
  buradan 1/p = d/h değeri hız formülünde yerine konursa w = s/p bağıntısı elde edilir.
  toplam s enerjisi ile durgun kütleyi de içine alan toplam ' m ' kütlesinin einstein'in s = mc2 relativite denklemi ile bağlı olduğunu ve parçacığın hızı ' ' olduğuna göre momentumu p = m. n olduğu kabul edilir. 'w' hız denkleminde yerlerine konursa
  w = s/p = m.c2/m.v = c2/v olur.
  buradan da w = c2/v çıkar.
  madde parçacığın 'v' hızı ışığın 'c' yayılma hızından hep daha küçük olduğuna göre parçacığa bağlı de broglie dalgasının hızı her zaman 'c' den daha büyük olacaktır. buna göre hiç bir kütlenin yâni parçacığın çok daha büyük bir hızla taşınamayacağını bildiren relativite teorisi postulatı sadece madde adını verdiğimiz kesimin var olduğu ve sadece bir tek âlemin mevcut olduğu varsayımlarına dayalıdır. bir tek kütle vardır. kütle bu âlemin kütlesindendir ve bu âlemde hareket halindedir. bu varsayımın sonucu daima ışık hızının altında bir hızın elde edilmesidir. elektronlar bu âlemin temel taşları oldukları için alt hız kanununa tabidirler.

  3) 2918 sayili karayollari trafik kanunu'nun 51. maddeleri.

 2. Gündelik Sözlük

Sözlük