Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
 1. viladimir ilic uliyanof lenin - gündelik anlamları...

  Online Gündelik - Türkçe Sözlük

  viladimir ilic uliyanof lenin

  1) lenin

  2) yazdiklari;

  rusya'da kapitalizmin gelişmesi
  nereden başlamalı?
  ne yapmalı?
  devrimci maceracılık
  bir yoldaşa mektup
  bir adım ileri, iki adım geri
  parti örgütü ve parti edebiyatı
  sosyalizm ve din
  iki taktik
  proletarya devrimi ve dönek kautsky
  sosyalizm ve savaş
  moskova ayaklanmasından alınacak dersler
  gerilla savaşı
  materyalizm ve ampiryokritisizm
  proletarya partisinin din konusundaki tutumu
  rusya'da parti içi savaşımın tarihsel anlamı
  avrupa işçi hareketi içindeki ayrılıklar
  marksizmin tarihsel gelişmesinin bazı özellikleri
  rus sosyal-demokrat hareketi içindeki reformculuk
  bir yasalcı ile bir tasfiyecilik-karşıtı arasında konuşma
  ulusal sorun üzerine tezler
  kültürde ulusal özerklik
  incelmiş bir ulusalcılıkla işçilerin yozlaştırılması
  ölü şovenizm, yaşayan sosyalizm
  diyalektik sorun üzerine
  sosyal-şovenistlerin safsataları
  platonik enternasyonalizmin çöküşü
  avrupa birleşik devletleri sloganı üzerine
  ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı
  emperyalizm, kapitalizmin en yüksek aşaması
  proletarya devriminin askeri programı
  emperyalizm ve sosyalizmdeki bölünme
  nisan tezleri
  devlet ve devrim
  kahince sözler
  devlet üzerine
  üçüncü enternasyonal ve tarihteki yeri
  proletarya diktatörlüğü döneminde ekonomi-politik
  ulusal ve sömürgeler sorunu üzerine tezler
  sol komünizm: bir çocukluk hastalığı
  az olsun temiz olsun
  marx engels marksizm

 2. Gündelik Sözlük

Sözlük