Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
  1. charles bolden - gündelik anlamları...

    Online Gündelik - Türkçe Sözlük

    charles bolden

    1) charles bolden, hiçbir parçasýnýn kaydý bugüne kalmadýðý halde, jazz müziðinin yaratýcýsý sayýlýyor. 1917 yýlýnda bu resmen kabul edildi. 20’nci yüzyýlýn baþlarýnda yaþayan bolden'in, en çok 1900 - 1906 yýllarý arasýnda baþarýlý olan bir orkestrasý vardý. çalma stili aþýrý derecede popülerdi. kimi zaman ayný anda 8 orkastrayla birlikte çalardý.

    fakat 1906 yýlýnda bolden'ýn ruh saðlýðý bozulmaya baþladý. bir sonraki yýl sokakta annesi ile kaynanasýna saldýrdýktan sonra new orleans yakýnýndaki bir akýl hastanesine kaldýrýldý. 24 yýl sonraki ölümüne kadar hastanede kaldý. (kaynak:hurriyet)

  2. Gündelik Sözlük

Sözlük