Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
 1. jazz - gündelik anlamları...

  Online Gündelik - Türkçe Sözlük

  jazz

  1) geniþ kitlelere hitap eden jazz müziðinin, þizofren bir müzisyen sayesinde ortaya çýktýðý iddia edilmektedir. sheffield üniversitesi psikiyatri bölümünden dr. sean spence, jazz müziðinin þizofrenik bir müzisyenin alýþýlmamýþ sesler üretme çabalarýndan doðduðunu söyledi.
  eðer kornist charles bolden þizofren olmasaydý hala jazz müziðini bilmiyor olacaktýk:

  "bolden nota okumayý bilmiyordu. kulaktan dolma çalýyordu. orkestra çalarken kendi kendine birþeyler yaratarak devam ediyordu. giderek daha fazla müzisyen onu takip etti ve ragtime böylece bir dinamizm kazandý. sonuçta ortaya yeni bir müzik türü çýktý: caz.’’

  2) honda jazz

  3) düzensiz notalar..saksafonlarda parlayan pembe ışıklar. ben birşey hissetmiyorum. sevmiyorum. ama müzikalitesine laf söyleyecek kadar lavuk değilim.

  4) anlatilmaz yasanir

 2. Gündelik Sözlük

Sözlük