Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
 1. mehmet akif ersoy - gündelik anlamları...

  Online Gündelik - Türkçe Sözlük

  mehmet akif ersoy

  1) istiklal marsi

  2) 1873 yılında ıstanbul'da doğdu, 27 aralık 1936 yılında aynı kentte öldü. babası, fatih camii medrese hocalarından arnavut ıpek'li tahir efendi'dir. ortaöğrenimini fatih merkez rüşdiyesi'nde ve mekteb-i mülkiye ıdadisi'nde gördü, bir yandan da fatih camisi'ndeki derslere giderek arapça ve farsça öğrendi. ortaöğrenimini bitirdiği yıl, yeni açılan halkalı ziraat ve baytar mektebi'ne girdi, dört yıl süren öğrenimi sonunda baytarlık (veterinerlik) bölümünü birincilikle bitirdi (1893). ziraat bakanlığı'na memur olarak girdi, dört yıl kadar rumeli, anadolu, arnavutluk ve arabistan'da görev yaptı. bir süre sonra, ek görev olarak, halkalı ziraat ve baytar mektebi'nde kitabet dersleri (1906) verdi. 1908'den sonra, arkadaşı eşref edip ile birlikte sırat-ı müstakim (1908) ve daha sonra sebil'ür-reşad (1912) dergilerini çıkardı; bu yıllarda, resmi görevi olan umur-i baytariye müdür muavinliğinde çalışırken darülfünun edebiyat-ı umumiye müderrisliğine atandı (1908). balkan savaşı'ndan sonra umur-i baytariye şubesindeki görevinden (1913), ardından darülfünun'daki (1914) görevinden ayrıldı. meşrutiyet'in ilk döneminde, ziya gökalp'in öncülüğüyle başlayan "türkçülük" akımına karşı, mısırlı bilgin muhammed abduh'un (1849-1905) etkisiyle, "ıslâm birliği" görüşünü benimsedi. sırat-ı müstakim ve sebil'ür-reşad'da yayımladığı makaleler, şiirler, çeviriler ve fatih, şehzadebaşı, süleymaniye, beyazıt camilerinde verdiği vaazlarla (1912) bu ülküyü yaymaya çalıştı. birinci dünya savaşı içinde ıtilaf devletleri'ne karşı ortadoğu'da bir ıslâm birliği kurma siyaseti güden almanya'nın çağrısı üzerine, harbiye nezareti'ne bağlı "teşkilat-ı mahsusa" tarafından berlin'e gönderildi (1914), burada almanlar'ın eline esir düşmüş müslümanlar için kurulan kamplarda incelemelerde bulundu. dönüşünde yine birkaç ay kadar da arabistan'a yollandı, savaş yılları içinde "bâb ül meşihat"e bağlı olarak kurulan "dâr ül-hikmet il-ıslâmiye" başkatipliğine atandı (1918). kurtuluş savaşı sırasında kuvayı milliye'den yana davranış ve yazılarından dolayı, dâr ül-hikmet il-ıslâmiye'deki görevinden atıldı (1920). anadolu'ya geçerek birinci büyük millet meclisi'nde burdur milletvekili olarak görev yaptı (1920-1923); konya ayaklanmasını önlemek, halka öğüt vermek için konya'ya gönderildi. oradan kastamonu'ya geçti, nasrullah camisi'nde sevr antlaşması'nın iç yüzünü, kurtuluş savaşı'nın niteliğini anlatan coşkulu bir vaaz verdi, bu vaaz diyarbakır'da basılarak (1921) bütün vilayetlere ve cephelere dağıtıldı. yaşamının bu döneminde "ıstiklâl marşı"nı yazdı (1921). kurtuluş savaşı kazanıldıktan sonra ıstanbul'a döndü; çağdaş ve uygar yeni türkiye'nin kurulması için zorunlu görülen siyasal ve toplumsal devinim ve devrimleri, kendi inanç ve ülküsüne aykırı gördüğü için türkiye'den ayrıldı. mısır'a gitti, hilvan'a yerleşti, kahire'deki câmi-ül mısriyye" adlı üniversitede türk dili ve edebiyatı müderrisliğine bulundu (1925-1936), bu gönüllü sürgün döneminde siroz hastalığına tutuldu; sağaltım için döndüğü ıstanbul'da öldü.

  türk edebiyatında "toplum için sanat" akımının başlıca temsilcilerinden biridir. halka seslenen,yalın, halkın söyleyiş özelliklerini koruyan, konusu günlük ya da siyasal olaylardan alınmış, gerçekçi ve gözleme dayalı, aruz ölçüsü ile lirik-epik, lirik-didaktik şiirler yazdı.

  kaynak: http://www.siir.gen.tr/siir/biyografi/mehmet_akif_ersoy.htm

  3) (özet olarak)kendisi bir hatırasında şöyle yazar:
  1.dünya savaşı yıllarıydı.avusturya'da bir otelde kalıyordum.gece vakti bir gürültüyle uyandık.ne oluyor diye aşağıya indiğimizde sevinç naraları atan birbirine sarılan insanlar gördüm.otel resepsyonistine neler olduğunu sordum.
  ingilizler'in kudüs'ü ele geçirdiği haberinin ulaştığını halkın bunu kutladığını söyledi.ben şaşırmış bir şekilde sordum "ama avusturya ile osmanlı silah arkadaşı iki ülke,bu nasıl olur?" verdiği cevap şuydu:"evet ama ingilizler de bizdendir çünkü hristiyandırlar ve hristiyan bir ülkenin kudüs'ü eline geçirmesi bizim için savaşı kazanmaktan daha önemlidir!"

 2. Gündelik Sözlük

Sözlük