Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
 1. genclige hitabe - gündelik anlamları...

  Online Gündelik - Türkçe Sözlük

  genclige hitabe

  1) 20 ekim 1927 yilinda mustafa kemal ataturk tarafindan yazilan nasihatlerden olusan ve eskimeyen satirlar..

  ey türk gençliği! birinci vazifen, türk istiklalini,türk cumhuriyetini,ilelebet,muhafaza ve müdafaa etmektir.

  mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur.bu temel, senin,en kıymetli hazinendir.ıstlkbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek,dahili ve harici bedhahların olacaktır. bir gün,ıstiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için,içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin!bu imkan ve şerait,çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.ıstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar,bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş,bütün tersanelerine girilmiş,bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere,memleketin dahilinde,iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

  ey türk istikbalinin evladı! ışte,bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen;türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır!muhtac oldugun kudret damarlarindaki asil kanda mevcuttur!

 2. Gündelik Sözlük

Sözlük