Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
 1. sivas kongresi - gündelik anlamları...

  Online Gündelik - Türkçe Sözlük

  sivas kongresi

  1) amasya genelgesi ile milli bir kongre olarak öngörülmüştü.tüm engellemelere rağmen,kongre 4 eylül 1919'da bugün lise olarak kullanılan binada saat 15:00'de toplandı.katılanlar mustafa kemal'in kongre başkanlığına seçilmesine kimi üyelerden itirazlar geldi.ancak yapılan seçimde kongre başkanlığına mustafa kemal paşa getirildi.kongre ilk günlerinde,ıttihat ve terakki cemiyeti ile ilişkisi olup olmadığını tartıştı.daha sonra manda sorunu gündeme geldi. sivas kongresi,ilk milli kongre niteliğinde olduğu için kararlar da bu doğrultuda alınmıştır.erzurum kongresinde alınan kararların tümü kabul edilmiştir.yurtta ayrı ayrı bölgesel olarak çalışan tüm cemiyetlerin birleştirilmesi ve tek yönetim altına alınması sağlandı.yeni bir temsil heyeti oluşturuldu ve bu heyetin başına mustafa kemal getirildi.

  sivas kongresi kararları

  1. milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz.
  2. her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekün kendisini savunacak ve direnecektir.
  3. ıstanbul hükümeti, harici bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır.
  4. kuvay-ı milliye'yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır.
  5. manda ve himaye kabul olunamaz.
  6. milli iradeyi temsil etmek üzere, meclis-i mebusan'ın derhal toplanması mecburidir.
  7. aynı gaye ile, milli vicdandan doğan cemiyetler, "anadolu ve rumeli müdafaa-i hukuk cemiyeti" adı altında genel bir teşkilat olarak birleştirilmiştir.
  8. genel teşkilatı idare ve alınan kararları yürütmek için kongre tarafından temsil heyeti seçilmiştir.kaynak:www.ataturk.net

 2. Gündelik Sözlük

Sözlük