Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
 1. erzurum kongresi - gündelik anlamları...

  Online Gündelik - Türkçe Sözlük

  erzurum kongresi

  1) 23 temmuz-7 ağustos 1919 tarihleri arasinda amasya genelgesinden sonra ıstanbul ve askerlikle ilişkisi kesilen mustafa kemal'e, başta kazim karabekir olmak üzere anadolu'daki komutan ve mülki amirlerin büyük bir çoğunluğu verdikleri desteği sürdürmeye devam ettiler.10 temmuz'da toplanması kararlaştırılmış olmasına rağmen, 23 temmuz'da bir okul salonunda 54 delege ile çalışmalarına başladı.mustafa kemal'in davetli olarak katıldığı bu kongreye asil üye olabilmesi için,erzurum delegesi cevat dursunoğlu istifa ederek,kendi yerine mustafa kemal'in seçilmesini sağladı.ılk gün,mustafa kemal kongre başkanlığına seçildi.milli bir hal alan kongrede,genel değerlendirmeler yapıldı ve doğu illerinin durumu görüşüldü.milli mücadelenin temelleri açısından önemli kararlar alındı.

  alınan kararlar

  1. milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür; parçalanamaz.
  2. her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekün kendisini savunacak ve direnecektir.
  3. vatanı korumayı ve istiklali elde etmeyi ıstanbul hükümeti sağlayamadığı takdirde, bu gayeyi gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. bu hükümet üyeleri milli kongrece seçilecektir. kongre toplanmamışsa, bu seçimi temsil heyeti yapacaktır.
  4. kuva-yı milliyeyi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır.
  5. hıristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.
  6. manda ve himaye kabul edilemez.
  7. milli meclisin derhal toplanmasını ve hükümet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesini sağlamak için çalışılacaktır.
  8. milli irade padişahı ve halifeyi kurtaracaktır.kaynak:www.ataturk.net

 2. Gündelik Sözlük

Sözlük