Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
 1. sevr - gündelik anlamları...

  Online Gündelik - Türkçe Sözlük

  sevr

  1) 1.dünya savasinda yenilen devletlerle imzalanan antlasmalardan en sonuncusudur.

  2) uygulamaya geçememiş bir antlaşmadır.. eğer uygulansaydı zaten şimdi burda bu şekilde olmayabilirdik..ööööözzzzgggüüüüürrllüüüüüüüüüüüüüüükkkk!!!!

  3) 1920 yılının 10 ağustos'unda istanbul hükümeti ile itilaf devletleri arasında imzalanmıştır.türk milletinin idam hükmü gibi bir anlaşmadır.

  4) peki neler vardı bu antlaşmada diyenler için;

  batı anadolu ( İzmir ve havalisi) yunanlıları verilecekti. güney sınırı ise, mardin, urfa, gaziantep, amanos dağları ve osmaniye'nin kuzeyinden geçmekte ve bu sınırın güneyini fransa'ya bırakmakta idi. doğuda bayazıt, van, muş, bitlis ve erzincan'ı içine alan bir ermenistan, irak ve suriye arasında bir kürdistan kurulacaktı. bunun dışında, türkiye'ye bırakılan topraklar nüfus mıntıkalarına ayrılmakta; İtalyanlar antalya ve konya, fransızlar adana, sivas ve malatya bölgesi üzerinde, İngilizler de irak'ın kuzey kısmında nüfus bölgeleri tesis ediyorlardı. İstanbul'da ise hükümet ve padişah oturacak fakat, İstanbul milletlerarası bir şehir olacak, boğazlar'da ordusu, donanması, bütçesi ve organize kuruluşları ile bir komisyon bulunacaktı, türklere bırakılan bölge, hakimiyet hakkı en ağır şekilde sınırlanmış, ankara ve kastamonu vilayetleri ve dolayları idi. sevr'e göre, memleket dahilinde bulunan azınlık, türklerden daha fazla haklara sahip oluyor, vergi vermeyerek, askeri hizmet yapmayarak imtiyazlı (ayrıcalıklı) bir durumda bulunuyordu. türk tabiyetinden çıkanlar birçok yükümlülüklerden kurtulduğu gibi, yeniden hiç kimse türk tabiyetine de giremeyecekti.

  devletin askeri kuvveti, her bakımdan sınırlanarak azami miktar 50.700 kişi olacak; tank, ağır top, uçak bulunmayacaktı. askerlik de gönüllü olacak, donanma ise 7 gambot ve 6 torpidodan ibaret olup, donanmada denizaltı da bulunmayacaktı. diğer taraftan mali ve iktisadi hükümler, osmanlı hükümeti ile meclisin yetkilerini hiçe saydıracak şekilde sınırlayıcı ve külfet teşkil eder mahiyette olup, osmanlı devletini İtilaf devletlerinin müşterek sömürgesi haline, getiriyordu. İngiliz, fransız ve İtalyan devletlerinin temsilcilerinden kurulu mali komisyon, osmanlı devletinin gelir ve giderlerini düzenlemekte ve devletin yetkilerini devletlik sıfatı ile bağdaştırılmayacak şekilde bağlamakta idi.

  sevr antlaşması'nın osmanlı hükümeti'nce imzalanması, anadolu'daki milli mücadele azmini kuvvetlendirmiş, halkın İstanbul hükümeti'nden ümitlerini kesmesine neden olmuştur.

  büyük millet meclisi 19 ağustos 1920 tarihli toplantısında, sevr antlaşması'nı imzalayan ve bunu onaylayan şüra-yı saltanat'ta bulunanların vatan hiyanetiyle itham olunarak vatansız sayılmaları kararını aldı. aynı zamanda büyük millet meclisi hükümeti bu antlaşma ile kendini hiç bir surette bağlı görmediğini de ilan etti.
 2. Gündelik Sözlük

Sözlük