Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
 1. idare hukuku - gündelik anlamları...

  Online Gündelik - Türkçe Sözlük

  idare hukuku

  1) "yönetim hukuku" olarak da adlandırılır.kamu yönetimine özgü hukuk kurallarının oluşturduğu,özel hukuktan ayrı bir hukuk dalıdır.kamu yönetimine özgü kuruluşları ve bunların işleyişlerini,bireylerle olan ilişkilerini ve sorumluluklarını düzenler.ayrıca kamu kuruluşlarının yargısal denetimi de konusu içine girer.belli başlı 6 özelliği vardır;
  *yeni bir hukuk dalıdır;kökü roma hukukuna dayansa da avrupa'da 19. yüzyıl sonlarında gelişmeye başlamıştır.
  *dağınık bir hukuk dalıdır;özel hukuk gibi belli yasaları yoktur.sistemli olarak yeni yasa çıkarılması pek mümkün değildir ancak düzenlemek için çalışmalar yapılmaktadır.
  *bir içtihat hukukudur;genellikle yazılı hukukun üstünlüğü ilkesi benimsense de yargı yerlerinin aldığı kararlar da hukukun oluşmasaında etkili olmaktadır.özelikle daha gelişme aşamasındaki idare hukukunda bu kararların etkisi çoktur.
  *bu hukuk dalında hukuksal durumlar kuramsaldır;önceden düzenlenmişlerdir;ilgililerin iradesine ya hiç ya da sınırlı bir şekilde yer verilmiştir.
  *taraflar arasında eşitsizlik vardır;hukuksal işlemlerin çoğu tek yanlıdır.kamulaştırma gibi.
  *bu hukuktan doğan anlaşmazlıklara yönetsel yargı düzeninde bakılır.

 2. Gündelik Sözlük

Sözlük