Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
 1. masonluk - gündelik anlamları...

  Online Gündelik - Türkçe Sözlük

  masonluk

  1) "masonluk batı avrupa'da ortaya çıkmış, 1717 yılında yayınlanan anderson anyasası ile bugünkü şeklini almıştır."
  - "masonluk bir takım özel işaretleri, amblemleri olan, localar halinde teşkilatlanmış, uluslar arası bir kuruluştur. mason olmayanlara "harici" denir. çalışmalara yabancılar katılamaz."
  - "masonlar aralarına herkesi almazlar. zenginler, yükselme ihtimali olan bürokratlar, polis ve askerlerin üst kademelerinde bulunanlar, herkesce tanınmış sanatçılar tercih edilen kişilerdir."
  - "masonlar "sırlar" dedikleri felsefelerini bu yolu seçmişlere telkin ederken tedrici bir araştırma yolu takip ederler. bunu da 33 dereceli bir sistem içinde yaparlar. mason felsefesi, yahudi kabala inancından, hıristiyanlıktan, hermetizm'den, putperestlikten hatta bir ölçüde islamiyetten etkilenmiş esaslardan meydana gelir. ama bu, dünyanın her tarafında mevcut olan masonların aynı düşündüğü anlamına gelmez. "
  - "masonlukta, 1 ilâ 3. dereceler, temel kuralların ve ideallerin öğretildiği derecelerdir. 4 ilâ 14. derecelerde meşhur hiram efsanesi işlenir. daha çok yahudi inançları hâkimdir. “
  - "15 ilâ 18. dereceler bir ara mertebedir. daha genel bilgiler saliklere verilir. 18 ila 30. derecelerde ise "üst felsefe" işlenir. bu devrede salik, bütün dini inançlarından arındırılmaya çalışılır. 31-33. dereceler artık idari mertebelerdir. bu seviyeye ulaşmış masonlar, cemiyet'in çeşitli kurullarında, yönetim kademelerinde görev alırlar."
  - "1 ilâ 3. dereceler, çırak-kalfa-usta dereceleridir. 4 ilâ 14. derecelere "tekemmül" seviyesi denir. 15 ilâ 18. dereceler, "şapitr" ; 19 ilâ 30. dereceler de "areapaj" seviyeleridir. türkiye'de genelde iskoç riti'ne bağlı localar vardır. "
  www.masonluk.8m.com

  2) dünyaca ünlü masonlar
  mason
  sözlükteki masonlar

  3) www.masonluk.net

  4) ibnelik deyimi ile ayni kademeye koyduğum, ideolojik şekil.

 2. Gündelik Sözlük

Sözlük