Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
 1. vergi odevi - gündelik anlamları...

  Online Gündelik - Türkçe Sözlük

  vergi odevi

  1) anayasamızın 'siyasi haklar ve ödevler' başlıklı dördüncü bölümünde yer alan ve yalnızca ödev olarak nitelendirilen adıyla sanıyla yegane ödevimiz:
  vi. vergi ödevi
  madde 73.- herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.
  vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.
  vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.
  vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi bakanlar kuruluna verilebilir.

 2. Gündelik Sözlük

Sözlük