Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
 1. toplu is sozlesmesi hakki - gündelik anlamları...

  Online Gündelik - Türkçe Sözlük

  toplu is sozlesmesi hakki

  1) anayasamızın 'sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler' başlıklı üçüncü bölümünde yer alan toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt'a ilişkin anayasal haklarımızdandır:
  a. toplu iş sözleşmesi hakkı
  madde 53.- (23.7.1995-4121) İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.
  toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir.
  128 inci maddenin ilk fıkrası kapsamına giren kamu görevlilerinin kanunla kendi aralarında kurmalarına cevaz verilecek olan ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları ile 54 üncü madde hükümlerine tabi olmayan sendikalar ve üst kuruluşları, üyeleri adına yargı mercilerine başvurabilir ve idareyle amaçları doğrultusunda toplu görüşme yaşabilirler. toplu görüşme sonunda anlaşmaya varılırsa düzenlenecek mutabakat metni taraflarca imzalanır. bu mutabakat metni, uygun idari veya kanuni düzenlemenin yapılabilmesi için bakanlar kurulunun takdirine sunulur. toplu görüşme sonunda mutabakat metni imzalanmamışsa anlaşma ve anlaşmazlık noktaları da taraflarca imzalanacak bir tutanakla bakanlar
  kurulunun takdirine sunulur. bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usuller kanunla düzenlenir.
  aynı işyerinde, aynı dönem için, birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılamaz ve uygulanamaz.

 2. Gündelik Sözlük

Sözlük