Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
 1. calisma hakki ve odevi - gündelik anlamları...

  Online Gündelik - Türkçe Sözlük

  calisma hakki ve odevi

  1) anayasamızın 'sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler' başlıklı üçüncü bölümünde yer alan 'çalışma ile ilgili hükümler'e ilişkin anayasal haklarımızdandır:
  a. çalışma hakkı ve ödevi
  madde 49.- çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.
  devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır.
  devlet, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler alır.

 2. Gündelik Sözlük

Sözlük