Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
  1. stoa okulu - gündelik anlamları...

    Online Gündelik - Türkçe Sözlük

    stoa okulu

    1) stoa okulu, batı düşünce dünyasının temelinde bulunan antik yunan kültürünün belli başlı düşünce okullarından biri olmuştur. İ.ö. 4. yüzyılda yaşayan ve aristotales'in çağdaşı olan ilk stoa filozofları, attika yarımadasına dışardan gelmiş yabancılardı; belki de bu nedenle, farklılıkları ortadan kaldırmadan ama aralarında belli bir ayrıcalık da gözetmeksizin tüm insanları kucaklamayı amaçlayan bir insancılık, stoa felsefesinin başlıca temalarından birini oluşturmuştur. stoa düşüncesi felsefeyi; mantık, fizik ve ahlak olarak üç genel başlıkta değerlendirip işler. aristoteles'in tümellere ve mutlaklığa dayalı mantığının uzun yıllar boyunca egemen olduğu düşünce tarihinde, stoa mantığının zamana ve olaylara dayalı koşullu önermeler üzerine yapmış olduğu çalışmalar, özellikle 19. yüzyılla birlikte yeniden ele alınmış ve mantık çalışmalarının çeşitlenip gelişmesinde belirgin bir rol oynamıştır. stoa düşüncesinin temel anlayışlarından birini oluşturan "doğayla uyum içinde yaşamak", doğa-insan ilişkilerinin çok yönlü bir biçimde değerlendirildiği günümüze birçok bakımdan ışık tutacak niteliktedir

  2. Gündelik Sözlük

Sözlük