Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
 1. mondros ateskes antlasmasi - gündelik anlamları...

  Online Gündelik - Türkçe Sözlük

  mondros ateskes antlasmasi

  1) osmanlı devletinin içinde bulunduğu devletler topluluğu, birinci dünya savaşında yenilince, osmanlı devleti de savaştan çekildi. ittihat ve terakki partisi üyeleri, gizlice yurdu terkettiler.
  talat paşanın istifası üzerine iktidara geçen ahmet izzet paşa hükümeti, ingilizler aracılığıyla anlaşma (itilaf) devletleri'nden barış istedi. bahriye nazırı rauf beyin başkanlığındaki osmanlı kurulu ile anlaşma devletleri adına ingiliz amirali caltrop, limni adasının mondros limanında yapılan mondros ateşkes antlaşması, mebusan meclisi tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir.
  imzalanma nedenleri
  - almanyanın yenilmesi: alman desteği olmadan, osmanlı devletinin savaşı sürdürecek gücünün olmaması.
  - wilson ilkelerinin yayınlanması: ingilizlerin hoşgörüsüyle, daha sonra kârlı bir barış antlaşmasının imzalanacağının sanılması.
  - padişahın, ingilizlerin yardımıyla saltanatı ve halifeliği korumak istemesi.
  -koşulları-
  - istanbul ve çanakkale boğazları açılacak ve bu yerlerdeki askeri üsler, itilaf devletlerince işgal edilecektir.
  - ordu terhis edilecek, orduya ait silahlar, taşıtlar, cephane ve donatım, itilaf devletlerine teslim edilecektir.
  - donanma, itilaf devletlerinin gösterecekleri limanlarda gözaltında tutulacaklardır.
  - osmanlı devleti, müttefikleriyle olan bütün ilişkilerini kesecektir.
  - toros tünelleri, itilaf devletleri tarafından işgal edilecektir.
  - bütün haberleşme, ulaşım, araç ve gereçleri itilaf devletleri'nin denetimi altında bulundurulacaktır.
  - itilaf devletleri, kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa, herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir.
  - antlaşma imzalandığında, anadolu dışında bulunan türk askerleri, en yakın itilaf devleti, askeri birliklerine teslim olacaktır.
  - vilayet-i sitte denilen doğu anadoludaki 6 ilde (erzurum, van, harput, diyarbakır, sivas ve bitlis) karışıklık çıktığı takdirde itilaf devletleri bu illerin herhangi bir bölümünü işgal edebileceklerdir.
  -önemi-
  - bu antlaşma ile osmanlı devleti, fiilen sona ermiştir.
  - kayıtsız şartsız teslim belgesi özelliği taşıyan bu antlaşma, osmanlının bütünüyle işgal edilmesine elverişli ortam hazırlamaktaydı.
  - boğazların işgali ile anadolu ve rumeli bağlantısı kesilecek, istanbulun güvenliği de tehlikeye düşecekti. osmanlı devletinin boğazlar üzerindeki egemenliği sona ermiş olacaktır.
  - ordunun büyük bir bölümü terhis edilip, silahlarına el konulacaktı. bu uygulama ile osmanlı devleti, savunma gücünden yoksun bırakılacaktı.
  - 7. maddenin uygulanmasıyla, wilson ilkeleri'ne göre türklerin denetiminde kalması gereken anadolu toprakları da itilaf devletleri tarafından işgal edilmiştir.
  - 24. maddenin uygulanmaya çalışılması sonucunda, doğudaki ermeniler, bağımsız bir devlet kurmak amacıyla ayaklanmışlardır.
  - toros tünellerinin işgali, telgraf, telefon ve telsizin denetim altında tutulması, ülkenin tümüne yönelik işgalin ilk işaretleridir.
  -uygulanması-
  - ingilizler; musul, antep, urfa, maraş, batum ve karsı işgal etmişler, samsun ve merzifona asker göndermişlerdir.
  - fransızlar; dörtyol, mersin ve adana yöreleri ile afyonu işgal ettiler.
  - italyanlar; antalya, bodrum, kuşadası, marmaris, konya çevresine asker çıkarmışlardır.
  - 13 kasım 1918de itilaf devletleri gemileri istanbul limanına demir attı.
  - istanbul fiilen işgal edildi.

 2. Gündelik Sözlük

Sözlük