Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
 1. sone - gündelik anlamları...

  Online Gündelik - Türkçe Sözlük

  sone

  1) İlk iki bendi dörtlük, son iki bendi üçlük on dört mısradan oluşan nazım şekli. önce İtalyan edebiyatında kullanılmış, sonra fransız edebiyatına, oradan da diğer avrupa edebiyatlarına geçmiş.

  edebiyatımızda ilk cenap şahabettin’in sone şeklinde şiir yazmis. servet-i fünûn şairlerinin hemen hepsi bu nazım şeklini benimsemis.

  2) sone kafiye sistemi üçe ayrıliyor

  1. İtalyan tipi: kafiye şeması abba, abba, ccd, ede
  2. fransız tipi: kafiye şeması abba, abba, ccd, eed
  3. İngiliz tipi: mısra sayısı değişmemekle beraber ilk on iki mısra tek bir bend, son iki mısra da ayrı bir bend halinde yazılırlar. kafiye şeması: a b a b c d c d e f e f g g.

  örnek:

  yüksük

  yüksüğün ince şeklini yazmak
  bana pek güç gelir kadınlardan
  sorunuz belki bir güzel parmak
  onu tersim için bulur imkan

  bunu bir çekmenin içinde gören
  mu’teber bir refik-i hane sanır;
  kadrini pek bilirler elde iken,
  düştüğü anda mutlaka alınır.

  o da layık nezâketin eline:
  tenine saplanır iken iğne,
  yine pekçok sever iş işlemeyi;

  bin letâfetle çırpınır her ân...
  sanki bir nahl-i nev-hayâta konan
  küçücük bir kuşun küçük yüreği!
  ali ekrem (bolayır)


 2. Gündelik Sözlük

Sözlük