Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
 1. turgut uyar - gündelik anlamları...

  Online Gündelik - Türkçe Sözlük

  turgut uyar

  1) ikinci yenilerden, her daim bağrında hüznü taşımış şair.
  geyikli gece
  göğe bakma durağı

  2) turgut uyar’in gırışımı
  şöyle deyince daha çok yaklaşıyorum onun şiirine: turgut uyar özellikle son yıllarda büyük bir şiirin ortasını yazıyor. büyük bir gövdedir onun şiiri. kımıldadıkça kendine benzer yeni gövdeler hazırlar, çoğaltır. bir anıttan çok bir dirim belirtisidir. bu yüzden kolay kolay tanımlanmaya gelmez: görülür, tanık olunur. blok halinde bir izlenimler bütünüyle gireriz ona. şiirsel işlevini bütünüyle ve sürekli bir şekilde hareket ederek sürdürür. tek tek şiirler yok, şiiri vardır. bölerek, parça parça düşünmek silahsızlandırmaktadır onu biraz. parça parça en güzel şeyleri söylediği halde böyle konuşuyorum.
  asıl turgut uyar daha yukarı bir kesimden sonra başlar. ayrıntılar ayrıntılı olarak değil, bütünün küçük organları olarak önem kazanırlar. tekrarlar, yığıntılar o bütüne göre anlamlanırlar. tarih içinde değil, küçük olayların öyküsü, daha doğrusu o olayların “ben”le ilişkisinden doğan bir mitoloji içindedir. “ben” kendisiyle samimi ilişkiler kurmuştur. bu da, dünyayı ilkel çizgileriyle kabul etmekten çıkıyor galiba.
  ınsan doğar ve kendi gerçeklerini yaratmaya başlar. ama tek insan için bunlar bir veriler yığınından başka bir şey değildir.
  turgut uyar’da cinsel istek eşyaya damgasını bastırır. cinsel isteği saf ve aptal odalardan çıkararak şehrin gürültüsünden geçirir.
  şehir, fetişlerdir. şiirin altında ayrı bir akıntı vardır: yaşamayı sevmek, insanın haklı çıkması. o bütün bu verileri kucaklar, sayar, köşelere diker. büyük bir hoşlanma duygusuyla karmaşıktır; ürkek yürek bütün geçmişi kabullenmektedir. duyarlık, yüreğinde de omuriliğinde de aynı hızla yükselir.
  turgut uyar’ın bu şiirsel gövdeye uygun olarak kurduğu söz süzeni sanatımızın ne ilginç girişimlerinden biridir.
  “ve allahı arardım serçe yuvalarında”. turgut uyar’ın 1947’de yayımlanan ilk şiirinden aldığım bu mısra da gösteriyor ki o, şiir serüvenine adımını atarken bile değişik bir duyarlığın adamı olacaktır. yine aynı şiirde büyük bir anlatım rahatlığı göze çarpıyor. turgut uyar’ın şiirimize getirdiği yeniliklerden biri de sözünü ettiğim şiirsel gövdeye uygun gelen anlatımı yakalamasıdır.
  şiirimiz, vezinden serbest söyleşiye geçerken kendini bir ritm yaratma zorunda görmüştür. anonim kalıpların alışılmış düzenini aratmayan bir başka biçim özelliği, orhan veli’nin, oktay rıfat’ın, melih cevdet’in halk deyimlerine fazla yer vermelerinin bir nedeni de budur belki. ıkinci yeni’yi ise dilde “iç uyum” arayan bir girişim olarak nitelendirebiliriz: ıkinci yeni dilin iç olanaklarını araştırırken böyle bir zorundan hareket ediyordu.
  turgut uyar yalnız bir ritm kurmamış, aynı zamanda o ritmi kendi şiirinin kadrosu içinde özgünleştirmiştir. ondaki iç ritm sese ilişkin bir nitelikte değil. daha çok şiirsel yükün gövdede rahatlıklar aramasıyla ilgili. bir de dışardan uygulanan biçim öğeleri var ki bunlar ayrı.
  turgut uyar’ı şiirimizin ön sırasına getiren bir özellik de görüntü kavramına kattığı yeni olanaklardır. çok boyutlu ve gerçeğin asalağı olmayan görüntülerle çalışır. sözgelimi başka şairler akşam’ı bir yanıtla anlatırken, akşamdaki bir şeyi anlatırken, turgut uyar akşam’ı bütünüyle kavrama eğilimindedir.
  düzyazıdan korkmaz, ondan şiir devşirir boyuna. bu arada konuşma diline yeni kullanma değerleri getirir, uçları eski şairlerin kıyılarına vuran “parodi”ler kurar.
  dünyanın en güzel arabistanı’nda, tütünler islak’da ve daha sonra dergilerde yayımladığı şiirlerin çoğunda onun insani değerlerden çok insani durumlarla ilgilendiği bir gerçektir.yalnız ben son birkaç şiirinde onun insani değerlere yöneldiğini sezinliyorum. bu geçici mi olacaktır, yoksa sürekli bir değişmenin belirtisi midir? erken konuşmuyorsam, bir ikidir yeni bir yolu deniyor. ağırlık noktasına bir kayma göze çarpıyor.
  şiirindeki “dünyadan hoşlanma” duygusu bir “mutluluk dileği duygusu” ile yer değiştiriyor. eskiden omurilikle yürek birlikte çalışırken, şimdi omurilik yüreğin yedeğine giriyor. “hızla gelişecek kalbimiz”i bu yeni yörünsemeye örnek alabiliriz. “kadırga” ve “açıklamalar” adlı şiirlerinde de aynı değişikliği görmemeye imkân yok. bu şiirlerde söz düzeni de daha berrak. akıl daha çok karışıyor işe. görüntü yavaşça geriye çekiliyor. birtakım yan kavramlar ortaya çıkıyor.
  böyle bir evreye girerken turgut uyar’ın şiirinde oluşan bir başka yeni özellik “ben”in “biz”e dönüşür gibi olmasıdır. birey artık eşyayı egosantrik bir şekilde üstlenmiyor.
  dünyanın en güzel arabistanı’nda, tütünler islak’da olağan ve küçük durumların genel yapı içinde “uyumsuz”u destekleyen, saydamlaştıran bir işlevleri vardır. son bir iki şiirde ise yalın bir söz düzeninin canlılığını korumak söz konusu. öte yandan zamanda da bir kayma var. turgut uyar’ın şiirlerinde şimdiki zamana alışmıştık daha çok. bir şimdiki zaman içinde geçmişin ve geniş bir zaman verimlerini yaşıyordu. şimdilerde gelecek zamanı kullanmaya başladığını görüyoruz. umudun şiirini yazmaya geçmesinden mi bu? bu zaman kaymasına umudun bir değişkeni olarak mı rastlıyoruz şiirlerinde?
  bu sözlerimden turgut uyar’ın şiirinde bir kimlik değişmesi bulduğum sanılmasın. aynı kimliğin yeni bir çağ tanımasıdır söz konusu olan. turgut uyar şiir üstüne çok düşünmüş bir şair. şiirinin işlerliğindeki bazı öğelerin tutarlı bir şekilde yer değiştirmesi, onun kendi sanatının özel sorunlarını nice bildiğini gösteriyor.
  söylenenlerin aksine ıkinci yeni şairleri başlangıçta ayrı ayrı şiirsel noktalardan hareket etmişlerdir. orhan veli şiiri tıkanmıştı. bu şiirin dışında bir şiir oluşmaya başlamıştı. ancak ıkinci yeni için yapılan tanımlamalar hem biraz erken, hem de çoğu doğru olmayan öğelere göre yapılmıştır. daha ilk günlerde tanımlanmaya geçilmiştir. o sırada ıkinci yeni ne olduğuyla değil, ne olmadığıyla beliren bir şiirdi. oysa birçok genç şair, şiirin kendisinden değil, yapılan tanımlamalardan çıkarak yazmaya başladı. üstelik yeni şiir tutumunu getiren bütün öncülerin ortak etkileri de bunların üstünde kurulmuş bulunuyordu.
  bu arada öncüler arasında da elbet etkiler, karşı etkiler oldu. ama ıkinci yeni’yle ilgilenen yazarlar bu hareketi anlatırken o ortak özellikleri şemalarına döken ikinci sınıf şairlerden birtakım kurallar çıkarmayı daha kolay gördüler. bu durum, şiirimizi dikkatle izleyen kimselerin ıkinci yeni’nin ortaklaşa ve kişiliklerini ayırmamış bir şiir olduğunu sanmalarına yol açmıştır.
  nedir ki zaman geçtikçe gerçek bütün çıplaklığıyla ortaya çıktı. turgut uyar, ıkinci yeni’nin merkezinde olmuştur. şiirimiz onunla gizlileri yoklama yeteneği kazanıyor. hatta daha ileri giderek şunu söyleyeceğim: onun deneyinin şiirimizdeki işlevi şiirinden de önemlidir.
  ahmet muhip dranas, ahmet hamdi tanpınar ortaya çok güzel yapıtlar koymuş sanatçılardır, ama ne kendi günlerinde ne de daha sonra bir işlevleri olmuştur. buna karşılık orhan veli’nin büyük bir yapıtı yoktur, ama büyük bir işlevi vardır.
  turgut uyar’da ise iki özelliği bir arada görüyoruz: büyük bir yapıt ve büyük bir işlev.
  sanatta girişimdir asıl olan.
  sanat sorunlarının kendi doğrultularında insan sorunlarına dönüşebilmesi, daha doğrusu bazı insan sorunlarını yüklenebilmesi ancak köklü girişimlerin sonucu olarak doğuyor. ne yönde olursa olsun, köklü bir sanat girişimi eninde sonunda bir insan girişimidir.
  turgut uyar, şiir girişimiyle akdenizli bir şair olarak çağdaş sanatta kendi yerini ayırmıştır.
  1966
  cemal süreya
  (şapkam dolu çiçekle, ıst.,1991, s.155-159)

 2. Gündelik Sözlük

Sözlük