Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
 1. ninja buyusu - gündelik anlamları...

  Online Gündelik - Türkçe Sözlük

  ninja buyusu

  1) eski japonya'daki mistik uygulamalar ve ruhsal enerjinin etkin kullanım yöntemleri batı dünyasında hem çok fazla bilinir hem de çok az. bu büyüsel uygulamalardan en fazla bilinenleden birisi de kuji in ya da kuji no in ve kuji kiri'dir. burada evrensel ve kişisel enerjilerin bütünleşip, etkin kullanılmalarına en iyi örnek kuji in'dir. batı dillerine "dokuz el kesmesi" gibi acayip bir isimle çevrilmiştir. tabii bu isim kuji kiri açısından bakarsak haklı sayılabilir. aşağıda çok kısa olarak göreceğimiz kuji kiri, sağ elin iki parmağının, bıçak gibi kullanılması ile de yapılan bir uygulamadır. el kesmesi tabiri buradan çıkartılmış olabilir. buna karşılık asıl ilgi alanımız olan kuji in'deki el jestleri diyebileceğimiz, iki elin kombine olarak yaptıkları mistik haraketler ve kenetlenmeler kesişe benzemezler. kuji kiri ve kuji in genellikle batılılar tarafından birbirine karıştırılırlar. hatta ninja'lar hakkında yazılan bazı yalan yanlış makalelerde veya kitaplarda da kuji in'den bahsedilirken ve kuji kiri'den hiç söz edilmezken genel başlık olarak "kuji kiri" isminin kullanıldığı olmuştur.

  kuji in batıda hem çok bilinir hem az. bir çok filmde bu el hareketlerinin yapıldığı, sesli olarak mantralar telaffuz edildiği görülür. filmler, çizgi filmler romanlar ve daha bir çok şey kuji in'i bir aksesuar olarak kullanırlar fakat onun hakkında tamamlayıcı açıklama çok azdır. kuji in ve kuji kiri hakkında yazılan bazı kitaplar da vardır fakat bunlarda da, ya bazı safsata sayılabilecek bilgiler ya da budist uygulamalar vardır. dişe dokunur bilgi taşıyan kitap sayısı oldukça azdır. bu kitaplar da genellikle batılılar tarafından yazılmış şeylerdir. ışin en zor tarafı, söz konusu kitapları yazan kimseler de kuji in ya da kuji kiri ile ya budizm açısından ilgilenen ya da savaş sanatları açısından bakanlardır. yazarlar arasında okült açıdan bakan veya ruhsal enerjinin etkin kullanımının uyandırılması açısından düşünen azdır.

  kuji in yukarıdaki başlıkta ninja büyüsü olarak belirtildi fakat bu, genelin onu günümüzde böyle tanımasından dolayıdır. bu da bir yanlış bir fikirdir. kuji in feodal dönemlerde samurailer tarafından da geniş ölçüde kullanılmıştır. mesela yagy shinkage ryu ve tenshin shoden katori shinto ryu'nun kuji kiri ve kuji in talim ettiklerine dair kayıtlar vardır.

  kuji in ve kuji kiri ninja ve samurai'nin mistik güçlerini başka bir ifade ile ruhsal enerjisini uyandıran ve güçlendiren el jestleridir. bu el jestleri esas olarak seksenbir tane olmakla berber en fazla bilineni ve önemlileri dokuz tanedir. bu haraketlerin kaynağı tam olarak bilinmemektedir fakat bazı kaynaklar onların, japonya'ya ilk defa, tantrik budizm ekolleri olan shingon ve tendai mikkyo'nun girişleri ile geldiklerini söylerler.

  budizm'in bir çok şeklinde mudra ismi verilen el jestleri meditasyon sırasında kullanılır. hemen hemen bütün budha heykel ve tasvirlerinde de budha değişik el jestleri ile gösterilir. bu haraketlerin hepsinin birer anlam ve özel güçleri vardır. tantrik yoga ve tantrik budizm'de ise mudralar da, meditasyon ya da fiziksel uygulamalar gibi ayrı bir tapım şeklidirler. budizm'in herhangi bir şeklinin japonya'ya girişinden sonra mudra'ların da girmesi zaten kaçınılmaz bir şeydi.

  gene de şunu belirtmekte fayda vardır. burada söz konusu olan dokuz el jesti yani kuji in, anlam olarak benzerlikler taşısalar da budist ekollerin uygulama sebeplerinden oldukça farklı amaçlar taşırlar. bazı el jetslerinin de özgün budist uygulamaların tersi olduğu görülebilir. japonlar ve daha doğrusu ninja ve samurai'ler esas olarak ruhsal enerjinin edilgen kullanım şekli olan budist uygulamaları kendi temayül ve anlayışlarına göre zihnin ya da ruhsal enerjinin etkin kullanım haline çevirmişler ve zihinsel dinginlik kadar saldırgan bir yapı da kazandırmışlardır.

  kuji in ve kuji kiri arasındaki farklılığa gelince. kuji in ve kuji kiri aslında çok yakın ilişkilidirler. kuji in, evrensel enerjinin dokuz seviyesini davet etmeye hizmet eder. zihni bu güçlere odaklar ve kişisel enerjiyi bu güçlerle birleştirerek aktive eder. kuji kiri ise türkçe'ye kabaca muska, vefk, tılsım (en uygunu tılsım'dır) şeklinde çevirebileceğimiz pratik büyücülük şekline benzer bir uygulamadır.

  kuji in uygulandığı zaman yapılan şeyin dış görünümü, iç anlayışa göre daha az önemlidir. dokuz el haraketinin herbirinin kendisine has bir ismi, majikal anlamı, mantrası ve tarifi varır. bunlar aşağıda görülmektedir. kuji in ile çağırılan ya da daha doğru bir ifade ile uyandırılan güçlerin gelişmesi ve gerektiği anda uyandırılması için sadece bu el haraketlerinin yapılmasının yeterli olacağını ya da bir savaş sırasında samurai veya ninja'nın silahını bırakıp bu el haraketlerini yapıp konsantre olacağını düşünmek safdillik olur. o zamanın insanları teknolojik olarak bizden ilkeldiler bunu kabul edebiliriz fakat bizden aptal değillerdi. üstelik ölüm ve hayat arasındaki ince sınırda duran bu kimselerin döğüş sırasında bu gibi şeyler yapacağını akla getirmek bile zordur. kuji in normal meditasyon halinde ellere gerekli pozu aldırarak ve mantrası tekrlanarak çalışılır ya da söz konusu enerji ile senkronize olunur. tabii savaş öncesi kısa bir zaman ayırıp birer defa yapılmaları ve bu şekilde bazı zihinsel kilitlerin açılması da olasıdır. hatta bu minik ayin ya da tören savaş hazırlıkları tamamlanıp, evden çıkmadan hemen önce de yapılabilir. batı dünyasında bu durum majikal kişilik veya majikal persona olarak bilinir..
  kaynak : dani

 2. Gündelik Sözlük

Sözlük