Harfe Göre : a b c ç d e f g h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sözlük
 1. merkantilizm - gündelik anlamları...

  Online Gündelik - Türkçe Sözlük

  merkantilizm

  1) devlet gücünü ve güvenliğini artırmak için bir ulusun ekonomik yaşamını düzenleyen hükümet uygulamaları ve ekonomik felsefesidir.

  merkantilizm, daha çok devleti güçlendirmeye yönelik bir dış ticaret doktrini ve politikasını ifade etmektedir.

  merkantilizm 16. yy.'da 18. yy.'a kadar avrupa devletleri tarafından izlenen bir modeli oluşturdu. bu dönemde avrupa'da feodalizm çöküp yerine devletler kurulmuş ve ticaret kapitalizmi gelişmiştir. bunun temelinde devletçilik, ulusal ekonomiyi korumacılık ve sanayileşme vardır. her devlet ihracatın ithalattan fazla olmasını sağlamaya çalıştı. ıstenen ticaret dengesi altın ve gümüşün içeriye akışıyla sonuçlandı. bu yolla dış ticaret bilançosundan fazlalar oluşacak ve devlet zenginleşecekti.

  merkantilizmin gelişmesinde coğrafi keşiflerin artması da önemli bir rol oynamıştır. sistemde içe karşı müdahalecilik, dışa karşı korumacılık sözkonusudur. ıçerde mamul maddelere düşük taşıma maliyetleri ve yüksek fiyatlar önerildi. koloniler ucuz hammaddelerin kaynağı ve phalı ürünlerin pazarı olarak kullanıldı.
  merkantilizm sistemi, 18. yy. sonları ve 19.yy.'ın başlarında bireyci laissez faire'ci kapitalist teoriler yerini alana kadar uluslararası ekonomiyi yönlendirdi.

  merkantilizmin fransa'daki uygulamasına colbertizm, almanya ve avusturya'daki uygulamasına kameralizm ve ıspanya'dakine de bulyonizm denmektedir.

  2) merkantalizm kısaca 3 m olarak tanımlayabiliri:
  1.m: moneter (parasal)
  2.m:müdahaleci
  3.m:merkeziyetçi

  külçecilik iktisat felsefesinin hakim olduğu dönem.

  ihraçatın,ithalattan büyük olmasına ve ülkenin altın rezerlerinin artmasına çalışmışlardır.

  ticaretin toplamı sıfır olan bir oyun olduğuna inanmışlardır.

  altın ülkeler için önemlidir. çünkü kralların, devletlerini güçlü kılmak için güçlü donanmalara ihtiyaç duymuşlardır. bu yüzden devletlerin paraya yani altına ihtiyaçları vardır. bunu sağlamak içinde daha çok mal satıp daha az mal alma eğilimindedirler.

  merkantalizmin asıl aktörleri tabiiki, cesur denizcileridr.

 2. Gündelik Sözlük

Sözlük